Huawei niet bij voorbaat geweerd uit Nederlandse 5G-netwerken

5G-netwerk Onderzoek naar mogelijke kwetsbaarheden van vitale infrastructuur geeft vooralsnog geen reden leveranciers uit te sluiten.

Een ingenieur bij een 5G-antenne van Huawei.
Een ingenieur bij een 5G-antenne van Huawei. Foto Jason Lee/Reuters

Nederlandse telecomproviders hoeven niet bij voorbaat Chinese producten, zoals die van Huawei, uit te sluiten bij de aanleg van de nieuwe mobiele 5G-netwerken. Dat is de voorlopige conclusie van de risicoanalyse die de minister van Justitie en Veiligheid maandag heeft bekendgemaakt.

De Taskforce Economische Veiligheid deed onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderzoek naar de kwetsbaarheden van vitale infrastructuur. De aanleiding is politieke onrust over vermeende onveiligheid van Chinese apparatuur – met name van Huawei, de grootste aanbieder van benodigde elektronica voor een dergelijk netwerk.

Ook de VS dringen aan op het schrappen van Chinese toeleveranciers uit angst voor spionage of sabotage van mobiele netwerken. Huawei werd door Trump al op de verboden exportlijst geplaatst, maar in de onderhandelingen met China wil de VS deze ban – gedeeltelijk – opschorten.

De onderzoekers gingen te rade bij telecomproviders, die vertelden hoe hun netwerken in elkaar zitten. Details daarover blijven geheim.

Veiligheidsdiensten

Ook overlegde de taskforce en de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Die stellen dat de veiligheidsrisico’s „significant worden vergroot” als leveranciers afkomstig zijn uit landen die een offensief cyberprogramma voeren tegen Nederlandse belangen. Dat geldt voor China. Maar van uitsluiten van leveranciers is vooralsnog geen sprake.

Providers als KPN en T-Mobile maken nu al veel gebruik van Huawei-apparatuur en willen dat blijven doen. Het ‘ontchinezen’ van de netwerk is volgens hen onbegonnen werk.

Providers moeten wel „extra hoge eisen stellen aan leveranciers van diensten en producten in de kritieke onderdelen van het telecomnetwerk”. Er zijn „aanvullende beveiligingsmaatregelen” om de „weerbaarheid tegen de dreiging vanuit landen te verhogen”.

Het is mogelijk dat door die extra maatregelen toch leveranciers afvallen, bijvoorbeeld voor bepaalde gedeelten van het netwerk. Het gaat om generieke maatregelen, die niet bij voorbaat toeleveranciers uit een land uit zullen sluiten. KPN kondigde al aan dat het Huawei voor de aanleg van het 5G-radionetwerk wil gebruiken en tegelijk de rol van Huawei in de kern van het netwerk terug te brengen.

Het verslag van de taskforce wordt gepresenteerd als een ‘eerste stap’. In het najaar worden die extra eisen vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur. Woensdag vergadert de Tweede Kamer over het rapport. De veiling van 5G-frequenties wordt begin 2020 gehouden. Het ministerie van Economische Zaken, dat ook geconsulteerd werd door de taskforce, denkt dat providers voldoende zekerheid hebben om investeringen te kunnen doen in hun nieuwe netwerken.