Columnist ‘Frontaal Naakt’ vervolgd wegens belediging

Vrijheid van meningsuiting Wegens belediging van een Twitter-opponent eist het OM een voorwaardelijke boete van 200 euro tegen Peter Breedveld van opiniesite Frontaal Naakt.

Columnist Peter Breedveld van opiniesite Frontaal Naakt.
Columnist Peter Breedveld van opiniesite Frontaal Naakt. Foto Jos Lammers/Hollandse Hoogte

Waren het „onnodig grievende scheldwoorden” of was het schriftelijk „noodweer”? Columnist Peter Breedveld van de anti-racistische opiniesite Frontaal Naakt stond maandag voor de Amsterdamse politierechter, aangeklaagd wegens belediging.

Op 18 maart 2018 schreef hij in een column over zijn Twitter-opponent Hans Konings: „Een beetje een kindermisbruikershoofd heeft-ie wel. Hij ziet eruit als het archetype van de valse, laffe, achterbakse NSB’ende pederast.” Konings deed aangifte. De officier van justitie acht strafbare belediging bewezen en eist een voorwaardelijke straf van 200 euro.

In zijn verweer wees Peter Breedveld erop dat Konings hem en zijn vrouw, schrijver Hassnae Bouazza, al zeven jaar lang treitert en terroriseert op Twitter en via e-mail. „Dit is niet zomaar iemand die lelijke dingen over mij schrijft, dit is iemand die actief probeert om mijn leven kapot te maken.”

Met zijn column wilde hij daar een eind aan maken, en de daden van „domrechtse” treiteraars aan de kaak stellen. Breedveld vindt het een groot onrecht dat uitgerekend hij nu wordt vervolgd, terwijl de vele twitteraars die het op hem gemunt hebben, vrijuit gaan. Volgens zijn advocaat was de column dan ook „noodweer” en „zelfverdediging”, vooral omdat de politie eerder niets deed met Breedvelds pogingen om aangifte te doen tegen Konings.

Volgens Breedvelds advocaat was de column geschreven uit „noodweer” en „zelfverdediging”

De advocaat noemde het een „bagatelzaak” en „disproportionele vervolging”. Hij wees er vooral op dat de vervolging van Breedveld de vrijheid van meningsuiting ernstig schaadt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt „dat een strafrechtelijke veroordeling en bestraffing de zwaarst mogelijke inbreuk is op de vrijheid van meningsuiting en dat de staat voorzichtig dient om te gaan met deze instrumenten”.

Volgens hem geldt voor journalisten zelfs extra bescherming. Columns genieten grotere vrijheid, mede omdat ‘beledigingen’ hierin kunnen vallen onder de stijlmiddelen „ironie, provocatie en choqueren”. De advocaat: „Alleen al de veelheid van verwensingen in één zin, zouden bij het OM het vermoeden moeten doen rijzen, dat we hier met satire te maken hebben.” Verder is deze column volgens hem een bijdrage aan het openbaar debat, namelijk dat over de kwestie van extreem-rechtse treiteraars. Breedveld: „Dit soort getrol is een groot en onderschat probleem.”

‘Geen bijdrage publiek debat’

Volgens de officier van justitie was de gewraakte zin echter een duidelijke belediging, en was de hele column louter bedoeld om Konings persoonlijk in een kwaad daglicht te stellen. „Het artikel van verdachte kan niet als een bijdrage aan het publieke debat worden gezien. Verdachte richt zich in het stuk namelijk echt op de persoon van Hans Konings en maakt hem daarin voor van alles en nog wat uit. Van een bredere context binnen een publiek debat is geen sprake.”

De advocaat van Breedveld pleitte ervoor om ‘belediging’ helemaal uit het wetboek van strafrecht te halen, zoals volgens hem ook de internationale trend is: „Alleen in landen zoals Thailand en Turkije geldt er een omgekeerde trend.”. Hij pleitte voor „behandeling langs de civielrechtelijke weg of met een goed gesprek.”

De Rechtbank Amsterdam doet over twee weken uitspraak.