Brieven

Brieven 1/7/2019

Klokkenluiders

Kom met resultaten

Na het interview met bestuursvoorzitter Wilbert Tomesen van het Huis voor de klokkenluiders gelezen te hebben (‘Sommige klokkenluiders hebben overtrokken verwachtingen’ 27/6), heb ik vooral de indruk dat er is gesproken met een pr-medewerker van de oude stempel. Hij wil vooral positieve, geframede boodschappen verkondigen. Geen woord van sorry voor de slechte prestaties (tientallen verzoeken tot onderzoek en slechts twee afgerond).

Geen woord over wanneer de achterstand is weggewerkt en dan ook nog eens een sneer naar de indieners uitdelen („Sommige klokkenluiders hebben overtrokken verwachtingen”). En dan over zichzelf durven zeggen dat hij zich moest verdedigen tegen iets wat hij zich niet herinnert. Hij realiseert zich blijkbaar niet dat dat de standaard verdediging is van mensen die worden beschuldigd. Zijn houding spreekt het meest uit zijn uitspraak: „Het Huis is niet per se de plek voor de bescherming van de klokkenluider”.

Toen ik ooit de klokkenluidersprocedure las, werd mij één ding duidelijk: die procedure is loodzwaar en de kans dat je de finish haalt, lijkt extreem klein. Waar Tomesen zich blijkens het interview vooral druk over maakt, is de evaluatie van de wet. Lekker belangrijk, wanneer het Huis overduidelijk niet functioneert.

Een laatste citaat van Tomesen: „Het is een misvatting dat we niet keihard ons best doen”. Leg vervolgens eens uit waarom er dan geen resultaten worden geboekt, zou ik willen zeggen. Het bevestigt mijn beeld dat het Huis van de klokkenluiders ongetwijfeld met goede bedoelingen is gestart, maar dat het bij de vormgeving volledig is misgegaan.

Met als ultiem slachtoffer: de klokkenluider.

Diabetes

Vaccineer alle kinderen

In het heldere artikel van Niki Korteweg over de gegevens aangaande de bescherming van kinderen met het rotavirusvaccin (Vaccineren tegen rotavirus beschermt jonge kinderen 27/6) blijft een ander recent artikel onvermeld. In dat artikel maken Amerikaanse onderzoekers aannemelijk dat na toediening van het vaccin ook diabetes type 1 minder voorkomt (Science Reports, 13/6/2019). Met rond 100.000 volwassenen en kinderen die deze vorm van suikerziekte in Nederland hebben, vormt diabetes type 1 een grote ziektelast. De onderzoekers vonden bij kinderen die volledig gevaccineerd waren een 33 procent verminderd risico op de ontwikkeling van diabetes type 1. Dit effect van het vaccin heeft – simpel gezegd - waarschijnlijk te maken met de schadelijke werking van het rotavirus op de insulineproducerende cellen in de alvleesklier. Hoewel het vaccin zeker niet alle gevallen van diabetes type 1 voorkomt, is het een belangrijk bijeffect van het vaccin. Bovendien is het een extra argument om alle jonge kinderen te vaccineren en niet alleen die met een hoog risico, zoals de Nederlandse overheid van plan is.


em. hoogleraar interne geneeskunde
em. hoogleraar kindergeneeskunde

Opvoedadvies

Welke band wil je?

Psychotherapeut Marga Akkerman adviseert Veilig Thuis anoniem te informeren wanneer een kind in de familie bijvoorbeeld geregeld geslagen wordt om zodoende de familieband te behouden (Mag je familie aanspreken op opvoedkeuzes?, 26/6 ). Is het niet eerder te overwegen om afbreuk van de familieband te riskeren in het geval een kind uit de familie stelselmatig en bij wet verboden mishandeld wordt?

Wil je wel een ‘familieband’ hebben met diegene die jou het opkomen voor het kind verwijt of zelf de band verbreekt vanwege de confrontatie?

Jeugdbeschermer,