Brieven

Brieven 29/6/2019

Eerste Kamer

Niet voor de adel

In de discussie over de toekomst van de Eerste Kamer begaat Forum voor Democratie-senator Paul Frentrop een klassieke denkfout. Hij stelt dat de Eerste Kamer in 1815 is ingesteld „om de Belgische adel te plezieren met een eigen plek in het parlement. Daar is-ie niet echt meer voor nodig” (Slagkracht Eerste kamer veel kleiner, 27/06). Natuurlijk heeft Frentrop gelijk wanneer hij stelt dat de Eerste Kamer van origine een adelskamer was, maar dat doet niets af aan haar bestaansrecht. Ook de Founding Fathers van de Verenigde Staten kozen voor een parlementair stelsel bestaande uit twee kamers, hoewel de adelstand er juist werd afgeschaft. In de Federalist Papers benadrukten zij de noodzakelijkheid van de Senaat om ondoordachte wetsvoorstellen, die voortvloeiden uit de waan van de dag, te blokkeren of tenminste te vertragen. Deze ingebouwde vertraging in het wetgevingsproces is van blijvende waarde; het bestaansrecht van de Eerste Kamer schuilt daarom ook principieel in het feit dát zij bestaat. In zijn functie als senator, zou Frentrop er daarom goed aan doen om een oordeel over de Eerste Kamer te vormen op basis van het functioneren van de senaat in de politieke praktijk – en daar ook aan bij te dragen! – zonder zich gemakzuchtig op historische fenomenen te beroepen die voor een goed begrip van het heden van geen enkel belang zijn.

Pijnstillers

Doe er iets aan

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VVD) doet het in de Tweede Kamer voorkomen alsof hij erg inzit over het toenemende gebruik van de sterke pijnstiller Oxycodon. Maar met zijn bezorgdheid valt het wel mee als je ziet hoe makkelijk hij nalaat passende maatregelen te nemen. Veel patiënten zijn argeloos aan Oxycodon verslaafd geraakt en komen er bij een poging te stoppen achter dat dit een hoop problemen kan geven. Ze worden er letterlijk ziek van. De Federal Drugs Administration liet onlangs van zich horen met een waarschuwing tegen te snelle afbouw van dit soort medicijnen. Ze pleiten voor een langzaam, stapsgewijs en op-maat-gemaakt afbouwschema. De minister lijkt zich hier niets van aan te trekken. Althans niet wat betreft de toegankelijkheid van deze vorm van zorg. Een apotheek moet de benodigde lagere doseringen maken, terwijl ze niet vergoed worden. Op 26 juni jl. werd in de Tweede Kamer gesproken over vergoeding van onder meer deze afbouwmedicatie. De minister zegde een gesprek toe. Wij zijn bang dat dit te laat zal plaatsvinden om nog effect te hebben op het basispakket van 2020. Is de boodschap wellicht; goede zorg is alleen bereikbaar voor patiënten met geld? Heb je dat niet, dan loop je het risico opgenomen te moeten worden om klinisch af te kicken. Daarmee wordt de rekening aan de maatschappij gepresenteerd. Pennywise, pound foolish?


vereniging afbouwmedicatie

Verlichting

Niet ondanks islam

Maarten Boudry schrijft dat moderniteit wortel schoot in West-Europa ondanks en niet dankzij het christendom (Hou op met die christofilie, 22/6). Zijn argument is dat het namelijk een slordig millennium heeft geduurd voordat de moderniteit tot bloei kwam. Vervolgens beweert hij echter zonder onderbouwing dat ook de wetenschappelijke bloei in het islamitische gouden tijdperk niet dankzij de islam tot stand kwam, maar ondanks de islam. Zijn bevooroordeelde minachting voor de islam is blijkbaar zo groot dat hij niet eens argumenten aanvoert om de islam te bekritiseren. Boudry begaat hier een enorme fout. De belangrijkste oorzaak van de intellectuele ontwikkeling in de islamitische wereld is juist wél dat de vroegere moslims de instructies van de Koran en de heilige profeet Mohammed volgden op dit gebied. De profeet van de islam (vrede zij met hem) heeft gezegd dat het de plicht is van elke moslimman en -vrouw(!) om van de wieg tot het graf kennis te vergaren, zelfs als men daarvoor naar China moet reizen. Talloze verzen van de Heilige Koran sporen de mensheid aan om te reflecteren en het universum te bestuderen. De Koran bekritiseert het blindelings volgen van heersende opvattingen zonder erover na te denken (2:170/171) en waarschuwt zelfs voor God’s toorn op degenen die niet hun verstand gebruiken (10:100/101). De revolutie die de Heilige Profeet had veroorzaakt onder de ongeletterden van de woestijnen van Arabië is ongekend en niet minder dan een wonder. De overdracht van de Arabische beschaving naar Europa in de 11de en 12de eeuw plaveide de weg voor de wetenschappelijke revolutie in West-Europa en de moderne tijd.

Columnisten

Ik ben fan

Ik ben een groot fan van de stukken van Maarten Boudry. Zijn artikelen zijn verfrissend en ik gun hem van harte een vaste plek in het katern. Niet ten koste van, maar naast Rosanne Hertzberger, want ook zij is fantastisch.

proces Wilders

Vuist van fluweel

Goed artikel van mijn confrère Gerard Spong (Vervolging Wilders niet op de tocht, 21/6) over de mogelijkheid van een ‘aanwijzing’ van oud-minister Opstelten aan het Openbaar Ministerie om tot vervolging van Wilders over te gaan. Ter aanvulling het volgende. Tijdens mijn studie werd de aanwijzingsbevoegdheid de ‘fluwelen vuist der Minister’ genoemd. Het OM – in casu de officier van justitie – is in dat geval verplicht tot vervolging over te gaan, met dien verstande dat de zittingsofficier ter zitting alsnog vrijspraak kan vorderen of zijn eigen niet-ontvankelijkheid. Ergo, het kan nog alle kanten op met dit proces.


advocaat