Vernietigende kritiek Onderwijsinspectie op NHL Stenden Hogeschool

Onderwijsinspectie De Hogeschool stopt met de uitgifte van diploma's in haar Qatarese vestiging nu de inspectie de diplomaverstrekking daar als ondermaats beoordeelt.

Hoogbouw in Doha, Qatar, waar een vestiging van de Stenden Hogeschool uit Leeuwarden is gevestigd.
Hoogbouw in Doha, Qatar, waar een vestiging van de Stenden Hogeschool uit Leeuwarden is gevestigd. Foto: Epa/Robert Ghement

De Inspectie van het Onderwijs oordeelt vernietigend over de manier waarop de Nederlandse hogeschool NHL Stenden in Qatar Nederlandse onderwijsdiploma’s heeft verstrekt.

De hbo-instelling uit Leeuwarden, de grootste van Friesland, liet tientallen Qatarese studenten slagen zonder dat die voldoende studiepunten in Nederland haalden en zonder dat goed werd gecontroleerd of de afstudeerders wel op Nederlands hbo-niveau zaten. De hbo-instelling zegt in een reactie te stoppen met de uitgifte van diploma's in Qatar.

De Onderwijsinspectie schrijft dat „de onafhankelijkheid van de examencommissies” onder druk stond bij de „Nederlandse graadverlening aan studenten van de buitenlandse vestigingen” . Ook blijkt slechts 10 procent van de gediplomeerde Qatarese studenten van NHL Stenden voldoende studiepunten in Nederland te hebben gehaald om een Nederlands diploma te mogen ontvangen.

Voorzitter van het College van Bestuur van NHL Stenden Erica Schaper zegt in een eerste reactie op het rapport : „Wij grijpen in en stoppen met Nederlandse diploma’s in Qatar. Van ons mag er namelijk geen twijfel bestaan over de kwaliteit en eindniveau van ons onderwijs. Vanzelfsprekend raakt ons dit zeer.”

De Onderwijsinspectie maakte het rapport naar aanleiding van meldingen van misstanden door een voormalig docent. NRC berichtte in februari van dit jaar uitgebreid over de problematische nevenvestiging van NHL Stenden in Qatar. Deze kampt met corrupt personeel, een gebrekkige administratie, tentamen- en examenfraude.

Lees ook:Op de vestiging in Qatar krijg je zo een Nederlands diploma

Deze problemen zijn niet onderzocht, „aangezien de inspectie niet bevoegd is om toezicht te houden op het onderwijs in Qatar”, aldus het rapport. Wel heeft de inspectie NHL Stenden opgedragen zelf onderzoek te doen naar de onregelmatigheden, en naar de vraag of er - in strijd met de wet - Nederlands onderwijsgeld is uitgetrokken voor de Qatarese vestiging.

Het onderzoek van de inspectie richtte zich op de vraag of NHL Stenden vanuit Leeuwarden het niveau van het onderwijs en van de studenten uit Qatar goed kon controleren. Daarin heeft de school gefaald, aldus de inspectie. Vrijstellingen werden slecht bijgehouden en makkelijk verleend, klachten van de eigen examencommissies over Qatar werden gebagatelliseerd. NHL Stenden ging creatief om met regels die de integriteit van de in het buitenland uitgereikte Nederlandse diploma's moesten garanderen.

Internationale hogeschool

NHL Stenden is met 24.000 studenten en 2.000 personeelsleden de grootste hogeschool van Friesland en profileert zich al jaren als de meest internationale hogeschool van Nederland, met bijkantoren in Thailand, Zuid-Afrika, Bali en Qatar. De campus van NHL Stenden in de Qatarese hoofdstad Doha is een gezamenlijk commercieel onderwijsbedrijf van de hogeschool uit Leeuwarden en de Qatarese miljardair sjeik Faisal Bin Qassim Al Thani.

In 2012 concludeerde de inspectie ook al dat Stenden „inhoud, begeleiding en beoordeling van het praktijkgedeelte en de afstudeerprocedures” op haar buitenlandse vestigingen slecht had geregeld. Ook had de school ten onrechte Nederlandse diploma's verstrekt.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) schrijft vrijdagmiddag aan de Tweede Kamer dat het haar „zorgen baart dat er negatieve signalen zijn over het onderwijs op de international campus in Qatar”. In het najaar komt zij met strengere regels voor scholen die Nederlandse diploma’s in het buitenland willen verlenen.