Onderzoek

RIVM: ultrafijnstof rondom Schiphol is schadelijk voor gezondheid

Omwonenden van Schiphol staan door het vliegverkeer regelmatig bloot aan verhoogde concentraties ultrafijnstof die gevolgen kunnen hebben voor hun gezondheid. Met name kinderen met astma en andere luchtwegaandoeningen hebben op drukke dagen meer last en gebruiken hierdoor vaker medicijnen. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Veelgehoorde klachten bij omwonende kinderen zijn kortademigheid, hoesten en een piepende ademhaling. Bij volwassenen werd een kortdurende verandering van de long- en hartfunctie gemeten die op de lange termijn gevolgen kan hebben en kwetsbare mensen, zoals mensen met een longaandoening, direct raakt.

Ultrafijnstof is een verzamelnaam voor deeltjes in de lucht die 10.000 keer kleiner zijn dan een millimeter en dus onzichtbaar voor het blote oog. Dit soort deeltjes komt vrij bij vrijwel elk verbrandingsproces. Vliegtuigmotoren produceren relatief veel van de allerkleinste deeltjes binnen ultrafijnstof, al zijn er geen aanwijzingen dat de effecten bij vliegverkeer wezenlijk anders zijn dan ultrafijnstof van wegverkeer.

Nog niet eerder werd onderzoek naar blootstelling aan ultrafijnstof op deze schaal uitgevoerd. De conclusies van het RIVM, dat samenwerkte met de Universiteit Utrecht en het Amsterdam UMC, zijn gebaseerd op drie studies. De resultaten daarvan geven volgens het instituut nog geen inzicht in mogelijke gezondheidseffecten over een lange periode. Het onderzoek naar de hoeveelheid ultrafijnstof rond Schiphol loopt echter door. In 2021 worden de resultaten hiervan verwacht.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur, D66) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de resultaten mogelijk meegenomen worden in de nieuwe luchtvaartnota. Dat geldt ook voor het zogeheten ‘Schone Lucht Akkoord’ waarin verbetering van de luchtkwaliteit het doel is.