Hoe gaat de CO2-heffing het klimaatprobleem oplossen?

De regering heeft vrijdag het definitieve klimaatakkoord gepresenteerd. Een van de belangrijkste maatregelen is de invoering van een CO2-heffing voor bedrijven. Wat houdt die precies in? En waarom denkt de overheid dat Nederland daardoor de klimaatdoelen van Parijs zal halen?