Greenpeace, Milieudefensie en FNV ontevreden met klimaatakkoord

De milieuclubs en de vakbond zijn onder andere ontevreden met de voorgenomen CO₂-heffing. Het definitieve klimaatakkoord wordt vrijdagmiddag gepresenteerd.

Deelnemers van de Klimaatparade in 2015. De demonstranten vroegen aandacht voor klimaatverandering vanwege de Klimaattop in Parijs die toen plaatsvond.
Deelnemers van de Klimaatparade in 2015. De demonstranten vroegen aandacht voor klimaatverandering vanwege de Klimaattop in Parijs die toen plaatsvond. Foto Bart Maat/ANP

Milieuclubs Greenpeace, Milieudefensie en vakbond FNV zijn ontevreden met het klimaatakkoord dat later vrijdag wordt gepresenteerd. Dat maakten zij vrijdagochtend bekend op een persconferentie in Den Haag. Zij vinden onder andere dat de voorgenomen CO₂-taks niet ver genoeg gaat. De milieuclubs willen dat over alle uitstoot belasting geheven wordt. Niet over een deel daarvan, zoals naar verwachting in het klimaatakkoord staat.

„Dit is niet het antwoord op het stoppen van de klimaatcrisis”, zei Joris Thijssen, directeur van Greenpeace, op de persbijeenkomst. „Ja, er staan mooie dingen in. Maar die compenseren niet voor de zwakke punten.”

Het betekent niet dat Greenpeace, Milieudefensie en vakbond FNV zich terugtrekken uit het akkoord. Zij hopen alleen dat het aangepast wordt op in hun ogen belangrijke punten. Naast de CO₂-taks zijn zij ontevreden over de volgens hen oneerlijke lastenverdeling tussen burgers en bedrijven, de hervorming van de landbouw die niet ver genoeg zou gaan en het niet genoeg begrenzen van ondergrondse CO₂-opslag.

Onlangs concludeerden het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) dat de plannen van het kabinet voor de CO₂-belasting de uitstoot van CO₂ flink kunnen verminderen. Het kabinet wil belasting heffen op het deel van de uitstoot dat uiteindelijk moet verdwijnen. Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA willen de gehele uitstoot van bedrijven belasten. Volgens het PBL en het CPB is bij dat laatste plan de kans groter dat bedrijven hun productie naar het buitenland verplaatsen. Daarmee zou een deel van de milieuwinst in het buitenland teniet worden gedaan.

‘Inhoudelijk op één lijn’

De andere partijen van de milieubeweging die mee-onderhandelden over het akkoord, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties en de Jonge Klimaatbeweging, waren vrijdagochtend niet bij de persconferentie in Den Haag. Volgens Thijssen zit de gehele milieubeweging wel „inhoudelijk op één lijn” wat de kritiek op het aanstaande akkoord betreft.

Vorig jaar was de kritiek van milieubeweging substantiëler. Eind december, een dag voordat het ontwerp-klimaatakkoord gepresenteerd werd, trokken alle milieuclubs en FNV zich uit de onderhandelingen terug. Zij namen weer plaats aan de onderhandelingstafels toen het kabinet in maart plotseling zei dat er te praten viel over voor de hen belangrijke thema’s, zoals de CO₂-heffing.

Die stap nam het kabinet direct nadat het Planbureau voor de Leefomgeving had berekend dat de maatregelen van het ontwerp-klimaatakkoord waarschijnlijk onvoldoende waren om de klimaatdoelen te halen. In de afgelopen maanden werd daarom opnieuw gepraat, maar de inbreng van de coalitiepartijen en het kabinet werd leidend.

‘Minder draagvlak voor klimaatbeleid’

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde vrijdag een rapport waaruit bleek dat het draagvlak onder de Nederlandse bevolking om te investeren in milieu- en klimaatmaatregelen de afgelopen maanden fors is afgenomen. Volgens SCP komt dat mede door de Provinciale Statenverkiezingen in maart, waarbij klimaat een belangrijk thema was.

Volgens de onderzoekers hebben veel Nederlanders de indruk dat Nederland al genoeg doet aan de klimaatproblematiek. Ook vinden veel mensen dat de politiek te hard van stapel loopt, vooral wat de vermindering van het gasverbruik betreft.

Lees ook over de gelekte plannen uit het klimaatakkoord: Kabinet overweegt invoering rekeningrijden om CO₂-doelen te halen