Brieven

Brieven

In het kunstenaarsdorp Bergen is de vaccinatiegraad opvallend laag. Er lijkt een relatie met het opleidingsniveau. „Ik ben mijn eigen spoor gaan lopen”, zegt een bewoonster (In Bergen is de vaccinatiegraad opvallend laag, hoe komt dat?, 24/6). Opleiding lijkt vooral een rol te spelen qua verbale begaafdheid, en mondigheid. „De mensen hier zijn gewend zelf na te denken”. Dat helaas niet gehinderd door enige zelfkennis en besef van de eigen beperkingen. Een universitaire opleiding op het juridisch, economisch, of kunsthistorisch vlak maakt je nog geen expert in immuunziektes. Dat men het desondanks beter denkt te weten dan een „telefoontruus” etaleert alleen maar de arrogantie en zelfoverschatting van deze personen.

Ook in discussies over bijvoorbeeld klimaat, genetisch gemodificeerd voedsel, kernenergie etc. wemelt het van de zelfbenoemde specialisten. ‘Ik heb gestudeerd, dus kan ik meepraten, en de echte specialisten maken mij niks wijs.’ Voor wantrouwen in de wetenschap lijkt me in Nederland weinig aanleiding. Wel begrijp ik soms de aversie vanuit de populistische hoek tegen de hoogopgeleide elite, die overal een stem in meent te moeten hebben. Daar waar het niet de eigen expertise betreft past deze groep meer bescheidenheid. Schoenmaker, blijf bij je leest!