Brieven

Brieven

slavernij (1)

Toon hele werkelijkheid

Dat de Nederlandse economie op slavernij dreef eind achttiende eeuw is op zichzelf juist, maar het beeld schetsen dat dat uitsluitend dankzij zwarte slavernij zo was, is historisch onjuist (‘Economie dreef op slavernij’, 26/6). In Nederland zelf werd de erfelijke horigheid formeel pas afgeschaft bij de staatsregeling van 1798, en pas in 1874 maakte het Kinderwetje van Van Houten een einde aan schandalig schrijnende kinderarbeid. Zeer grote afhankelijkheid en misbruik van arbeiders duurde voort tot in de twintigste eeuw. Zeker in de textielindustrie en de landbouwsector. (Zie het boek Armoede treedt binnen. Levensverhalen van landarbeiders van Kees Slager). In de Indonesische archipel bleven vormen van slavernij zichtbaar tot in de twintigste eeuw.

Onderzoek naar de slavernij in de ‘West’ is zeker zinvol om tot een juist historisch beeld te komen. Maar uitvergroting zonder een brede globale context van die tijd om de Nederlandse bevolking nu een schuldgevoel op te dringen, zoals nu een tendens lijkt te worden, is ethisch en historisch niet correct.

Slavernij (2)

En het WK in Qatar?

De discussie over de Nederlandse slavernijactiviteiten is redelijk simpel; de misdaden waren verschrikkelijk, het is ingewikkeld hoe we hier tweehonderd jaar later mee om moeten gaan (Door slavernij bleef Holland een handelsnatie van belang, 26/6). Economen kijken naar arbeidsverhoudingen, ook op mondiaal niveau.

Nederland zal zich vanaf volgend jaar gaan voorbereiden op het wereldkampioenschap voetbal van 2022 in Qatar. Daar worden Aziatische werknemers, die de stadions bouwen, als eigendom gezien van lokale aannemers. Aan deze arbeiders worden irreële eisen gesteld, reisdocumenten worden afgenomen en er wordt vaak geen of nauwelijks loon uitbetaald.

Met een boycot van dit door corruptie omgeven voetbaldelict zou Nederland met de KNVB een daad kunnen stellen om te laten zien dat we het écht menen; met onze actuele positie ten opzichte van slavernij kunnen we hier niet aan meedoen en protesteren we maximaal. Doen we dat als Nederland nu niet – een fout van het verleden in het heden actief herstellen – dan zijn alles excuses gemaakt over dit verleden helaas volstrekt ongeloofwaardig.

Maar ja, het gaat over voetbal. De ultieme test dus.

,
docent economie

Verdronken

Iconisch, doet dat ertoe?

Daar is weer zo’n foto: vader met zijn dochtertje, beiden verdronken tijdens de vlucht. Zojuist gezien op NOS Nieuws.

Met heel veel commentaar, vooral van fotografen. Allemaal theorie over de foto: of deze foto wel of niet als ‘iconisch’ de geschiedenis in zal gaan. Prima om daarover te discussiëren. Maar iconisch of niet: het beeld is er. Van twee levende wezens die zinloos verdronken en nu dood zijn. Daar past stilte bij, niets anders.

Kapucijnapen

Zo slim zijn ze niet

Kapucijnapen gebruiken dus al eeuwenlang stenen als werktuigen (Kapucijnaap slaat al millennialang op zaden en noten, 26/6). Hieruit blijkt dat het grote sufferds zijn: ze leven nog altijd in het stenen tijdperk. Ze zouden toch al lang aan de aanmaak van de atoombom toe moeten zijn? Om over de auto maar te zwijgen.

Meester Krijn

Wenkend perspectief

Wat een goed initiatief van de gepensioneerde Krijn Vermaas om als vrijwilliger kinderen uit de Haagse Schilderswijk bijles te geven. (Ook deze kinderen hebben recht op bijles, 26/6). Niet de makkelijkste kinderen, maar dat mag volgens hem geen beletsel zijn voor goed onderwijs. Hij neemt de tijd om de kinderen goed te doorgronden en ze te helpen andere keuzes te maken.

Ik kan alleen maar roepen: dat zouden meer mensen moeten doen, inclusief ik zelf! Een mooi perspectief voor de toekomst. Hoera voor meester Krijn!