VS willen Nederlandse militairen op de grond in Syrië | Politiek verzon ‘de bezorgde burger’ zelf

Met Pete Hoekstra, Eric Wiebes en de bezorgde burger. Ook elke dag De Haagse Stemming in je inbox? Schrijf je in!

Nederland had zo’n grote mond tegen Donald Trump dat de VS nu willen dat Nederland zelf militairen naar Syrië stuurt. Een versnelde sluiting van kolencentrales lijkt van de baan. En de bezorgde burger bestaat vooral op het Binnenhof.

BOOTS ON THE GROUND: Nederland heeft het er een beetje zelf naar gemaakt, vindt de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. “The Dutch were very vocal” toen Donald Trump aankondigde dat hij zijn troepen deels uit Syrië zou terugtrekken. Dus nu willen de Amerikanen dat Nederland zelf militairen aan Syrië levert. “We zijn optimistisch dat de Nederlanders na deze retoriek en deze kritiek zullen doorpakken en bijdragen aan wat volgens hen nodig is in Syrië”, stelt Hoekstra in een interview met de Volkskrant. De VS hebben gevraagd om Nederlandse boots on the ground in Syrië. En het is géén wederopbouwmissie, benadrukt Hoekstra. Dat ligt gevoelig in Den Haag. Ook omdat daar de vraag wordt gesteld of er dan geen nieuw mandaat van de Verenigde Naties moet komen. Volgens Hoekstra is dat niet nodig - het mandaat waaronder ook Nederlandse F16’s aanvallen in Noord-Syrië uitvoerden is genoeg. Op het Binnenhof twijfelt men daarover.

URGENDA: Er wordt al maanden over gespeculeerd: hoe gaat het kabinet voldoen aan het Urgenda-vonnis, waarin de rechter de overheid verplicht de CO2-uitstoot in 2020 sterk terug te dringen? Het versneld sluiten van kolencentrales lijkt de enige oplossing waarmee het kabinet nog aan dat vonnis kan tegemoetkomen. De Amsterdamse Hemwegcentrale sluit komend jaar al, de Amercentrale in Geertruidenberg mag geen kolen meer stoken in 2025. De drie andere kolencentrales volgen in 2030. En die sluiting komt niet eerder, benadrukte minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) gisteren. Hij wil voorkomen dat Nederland schadevergoedingen moet betalen aan de Duitse eigenaren van de kolencentrales. En dat kan door de exploitanten de kans te geven over te stappen op een andere brandstof, zoals houtsnippers. En zo worden de opties om wel aan het Urgenda-vonnis te voldoen wel erg beperkt.

TESLA-RIJDERS: Ondertussen kost een andere klimaatmaatregel wel erg veel geld: de subsidies voor elektrische auto’s. Per ton CO2 die niet wordt uitgestoten, wordt 2.000 euro subsidie uitgegeven, berekende de Rekenkamer. En dat is veel, heel veel. Een windmolen op land kost bijvoorbeeld maar 73 euro subsidie per vermeden ton CO2. Het is niet voor het eerst dat de Rekenkamer uithaalt naar de subsidieregeling voor elektrische auto’s. Eerder werd al geconcludeerd dat de milieuwinst te laag was, terwijl de fiscale douceurtjes van 17.000 euro per jaar vaak bij vermogende zakelijke Tesla-rijders terecht komt. Volgens het kabinet moeten we dat anders zien: de subsidies zorgen niet alleen voor een verminderde CO2-uitstoot, maar ook aan gezondere lucht, minder geluidsoverlast en innovatie voor Nederlandse bedrijven.

DE GEWONE NEDERLANDER: De “bezorgde burger” stond de afgelopen jaren centraal op het Binnenhof: conservatief en hardwerkend, iemand die weinig opheeft met klimaatbeleid en migratie. Maar die burger blijkt helemaal niet te bestaan, concluderen NRC-redacteuren Guus Valk en Mark Lievisse Adriaanse op basis van een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Nederlanders werd bijvoorbeeld uit zichzelf gevraagd om onderwerpen te noemen die positief of negatief aan Nederland zijn. Dan worden nauwelijks thema’s genoemd waar op het Binnenhof zo heftig over wordt gedebatteerd, zoals de islam of Zwarte Piet. Het lijkt er zelfs op dat de politiek zelf de tweedeling heeft vergroot. Het meest genoemde negatieve kenmerk van Nederland is “de politiek”, de grootste bedreiging “polarisatie”.

KIESDREMPEL: De commissie-Remkes had het juist nadrukkelijk afgewezen, en nu is het kabinet toch van plan om de Eerste Kamer elke drie jaar voor de helft te verkiezen. Tot grote ergernis van de kleine partijen in de Eerste Kamer. De facto wordt immers de kiesdrempel verhoogd, er zijn straks dubbel zoveel stemmen nodig om een zetel te bemachtigen. Peter Schalk, aanvoerder van de SGP-fractie, denkt dat er “hele rare schommelingen” van komen - de ene keer wel, de andere keer geen zetel. De Eerste Kamer heeft straks ook niet meer het laatste woord bij een grondwetswijziging, daar moeten de Eerste en Tweede Kamer in één vergadering naar kijken. “Dat lijkt nu bedacht als een soort efficiencyvergroting”, aldus VVD-senator Annemarie Jorritsma. Extra irritatiepunt: het enige voorstel waar de Eerste Kamer wel warm voor liep, waarin de senaat een wetsvoorstel terug kan sturen naar de Tweede Kamer om het aan te passen, is juist op de lange baan geschoven.

AVONDJE STAPPEN: Eelco Brinkman waarschuwde zelf maar vast: “Het riskante van de voorbeelden die ik noem, is dat je snel geridiculiseerd wordt.” De CDA-prominent stelt in een interview met het blad Christen Democratische Verkenningen dat je “natuurlijk een avondje mag stappen”. “Maar is het zo dat een abortus die daarna uitgevoerd wordt, voor rekening van de overheid of gemeenschap moet komen?” Die uitspraak viel inderdaad, zacht uitgedrukt, niet helemaal goed. D66-fractievoorzitter Rob Jetten heeft het over “waanbeelden” die zijn “verbannen naar de zolderkamer van Thierry Baudet”. Volgens Asscher krijgen “vrouwen die voor zo’n zware en emotionele beslissing staan” een “trap na”.

QUOTE VAN DE DAG:

“Nederlanders hebben er recht op te weten waarom Nederlandse volksvertegenwoordigers onvoorwaardelijk gecapituleerd zijn voor een land dat de internationale rechtsorde op het Europese continent actief bedreigt.”

Politiek analist Willem-Gert Aldershoff vraagt zich af waarom vijf van de zeven Nederlandse parlementariërs instemden met een terugkeer van Rusland in de Raad van Europa