Traceren

Minister Dekker start proef met enkelband voor tbs’ers op verlof

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) start dit najaar een proef met enkelbanden voor tbs-patiënten. De elektronische apparaten moeten incidenten met tbs’ers die op verlof gaan voorkomen doordat dragers worden gevolgd. Iedere tbs-instelling en forensisch psychiatrische kliniek, één beveiligingsniveau lager, komt in aanmerking voor de proef. In samenspraak met de reclassering en de Dienst Vervoer en Ondersteuning wordt dan telkens afgewogen of een enkelband wordt ingezet. Ook het Adviescollege Verloftoetsing TBS adviseert of een enkelband nodig is om zo tot een „nauwkeurige en zorgvuldige afweging” te komen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid tegen NRC. „Na twee jaar wordt dan beoordeeld of dit een goed middel is gebleken.” (NRC)