Persvrijheid

Australische media eisen meer bescherming pers

De drie grootste mediabedrijven van Australië willen dat de nationale wetgeving in het land wordt aangepast om journalisten en klokkenluiders beter te beschermen tijdens hun werk.

Die eis volgt op de invallen eerder deze maand bij media-organisaties en journalisten. Daarbij was de Australische politie op zoek naar gelekte overheidsdocumenten. Critici noemden de invallen „zeer beschamend” voor de regering.

Mediabedrijven News Corp., publieke omroep ABC en Nine Entertainment reageerden woensdag op invallen op het ABC-kantoor in Sydney en bij een reporter van News Corp thuis in Canberra.

De federale politie viel binnen bij ABC in verband met uitzendingen in 2017 waarin Australische militairen werden beschuldigd van oorlogsmisdaden in Afghanistan. Australische militairen zouden er onder meer ongewapende mannen en kinderen hebben gedood.

De drie mediaconcerns, normaliter geduchte concurrenten, willen onder meer dat voor journalisten een uitzondering wordt gemaakt in enkele in 2012 ingevoerde nationale veiligheidswetten die „hen in de cel doen belanden wanneer ze hun werk doen”.

Bovendien willen ze meer rechten om huiszoekingsbevelen aan te vechten. ABC en News Corp. zijn in beroep gegaan om de documenten terug te krijgen. De media vinden ook dat klokkenluiders beter moeten worden beschermd en dat de wetgeving over informatievrijheid en smaad wordt hervormd.

„Het is duidelijk dat we op een kruispunt staan”, stelde directeur David Anderson van ABC. „Of we kunnen een samenleving zijn die geheim is en bang om soms ongemakkelijke waarheden onder ogen te zien, óf we kunnen diegenen beschermen die moedig transparantie bevorderen, opkomen tegen intimidatie en licht werpen op die waarheden ten voordele van alle burgers.” (AP)