Brieven

Brieven NRC Handelsblad 27/6/2019

Bewariërs (1)

Schuldige kinderen

Tommy Wieringa maakt het zich in zijn verdediging van Gilles Dorleijn al te gemakkelijk (Hij kan er niets aan doen, 22/6). Naar aanleiding van de P.C. Hooft-prijs aan Marga Minco, thematiseerde Roodnat het jarenlange zwijgen van bestuursvoorzitter Gillis Dorleijn, kleinzoon van bewariërs. (De bewariërs komen te pas, 13/6.) In de late jaren veertig weigerde de oma van Dorleijn de jonge Marga toegang tot haar huis, uit angst dat de in oorlogstijd in bewaring gegeven spullen alsnog zouden moeten worden geretourneerd.

Als literatuurwetenschapper kent Dorleijn Marga Minco’s autobiografische verhaal Het adres. Tevens zal de erin beschreven situatie in Amersfoort hem in familiekring van horen zeggen bekend zijn voorgekomen. De morele vraag van Roodnat naar Dorleijns weten en zwijgen over dit belastende verleden is niet alleen interessant voor direct betrokkenen. Zo zijn er in Nederland talloze scholieren die het bewuste verhaal kennen doordat het is opgenomen in een veel gebruikte literatuurmethode. Maar hoeveel van die leerlingen beseffen dat Het adres meer dan slechts een oorlogsverhaaltje is? Dat Wieringa meent dat na de oorlog geboren kinderen in onwetendheid onschuldig zijn, is naïef.

Bewariërs (2)

Vrijheid van columnist?

Natuurlijk is de kern van Wieringa’s boodschap juist: kinderen dragen geen schuld aan de daden van hun ouders. Ook ik vond de column van Roodnat getuigen van een merkwaardig gebrek aan wijsheid.

Maar akeliger is dat Wieringa vervolgens niet anders doet dan Roodnat: VERoordelen. En en passant hard op de persoon spelen. Waarbij hij zichzelf wél als betrouwbaar moreel baken beschouwt, ben ik bang. Is dit de vrijheid van de columnist?

Bewariërs (3)

Eindelijk tegengeluid

Tommy Wieringa, uw column van zaterdag heeft mij goed gedaan. Een brief van mij met een soortgelijk commentaar werd niet geplaatst. Dat was natuurlijk jammer, maar erger vond ik dat de bejegening van Gillis Dorleijn door Joyce Roodnat onweersproken leek te blijven. Geen andere brieven, geen enkel tegengeluid. Dat is nu gebeurd, waarvoor waardering en dank.

KPN

ISDN-aansluiting van 112

KPN adverteerde recentelijk herhaaldelijk paginagroot in landelijke dagbladen (waaronder in NRC, 21/6) dat ISDN stopt, en dat u nu uw ISDN-aansluiting moet vervangen. „Doet u niets, dan bent u na 1 september 2019 niet meer bereikbaar.” Zou 112 ook via ISDN lopen?

Elfstedenzwemtocht

Positief zijn mag ook!

Erg jammer van Marcel van Roosmalen om op zo’n goedkope manier als typisch Nederlandse ‘grensrechtercolumnist’ zo’n eenvoudig artikel te schrijven (Inzamelen, 24/6). Tuurlijk, kritisch is leuk, spannend, uitdagend, ...en vaak nodig. Maar waarom kunnen we niet gewoon trots zijn op die sporadische momenten waarop iemand (lees: Maarten van der Weijden) een uitzonderlijke prestatie levert? Waarom kan zelfs daar niet leuk over geschreven worden? Waarom wint dit soort azijnberichtgeving het toch telkens weer van leuke, inhoudelijke en goede berichten. Tuurlijk Marcel, je mag kritisch, achterdochtig en tegen van alles zijn. En misschien is alle media-aandacht voor Maarten een tikje overdreven, maar ik vind niet dat je bij iedereen die zijn kop boven het maaiveld houdt (lees: Maarten), deze er gelijk maar moet afhakken. Dat is te gemakkelijk, Marcel.

Correcties/aanvullingen

KPN

In het artikel KPN-topman stapt abrupt op (25/6, p. E1) staat dat KPN het merk Tele2 afschaft, dat moet Telfort zijn.