Ger Jaarsma: „ Als je niet door 100 procent van de leden wordt gesteund, heeft de vereniging een nieuwe voorzitter nodig, vind ik uit principe.”

Foto Merlijn Doomernik

Interview

Scheidend NVM-voorzitter: ‘Veranderaars blijven altijd korter’

Interview | Ger Jaarsma De NVM heeft woensdag een nieuwe voorzitter gekozen: Onno Hoes. Het vertrek van voorganger Ger Jaarsma markeert het eind van een onrustige tijd.

Hij had er op voorhand niet voor getekend. Ger Jaarsma, voorzitter van makelaarsvereniging NVM, hoorde woensdag de leden instemmen met Onno Hoes als zijn opvolger. Daarmee komt al na één termijn van drie jaar een eind aan het leiderschap van de eerste niet-makelaar aan het hoofd van de NVM.

Vorig jaar zomer ondertekenden de afdelingsvoorzitters van de vakgroep Wonen, die 80 procent van de leden vertegenwoordigen, unaniem een motie van wantrouwen tegen Jaarsma. Hij zou een „onbetrouwbaar persoon” zijn die „alleen zijn eigen belang dient”. Ze verweten hem een bod op NVM-huizensite Funda te hebben verzwegen, en dat het bestuur meer met de organisatie bezig zou zijn dan met de leden. Ook zou sprake zijn van een angstcultuur op het hoofdkantoor.

Lees ook: Makelaars NVM in opstand tegen eigen bestuur

Dat heeft veel pijn gedaan, zegt Jaarsma nu. Ofschoon hij tevoren had bedacht minimaal twee termijnen te blijven, vertrekt hij toch. „Als je geen 100 procent draagvlak hebt, omdat een klein groepje weigert zich neer te leggen bij de richting die we opgaan, is het beter dat er een nieuwe voorzitter komt.”

De woonmakelaars zeiden het vertrouwen in u op. Geen klein clubje, toch?

„Aan dat verhaal zitten heel wat nuances.”

Vertel eens.

„Nou, ik vind het eigenlijk wel goed zo. Er zijn een paar mensen die iets vinden, die hebben hier en daar mensen, al dan niet tijdelijk, meegekregen. Sommigen van hen zijn intussen van gedachten veranderd.”

Hoe?

„Door met anderen te praten. Ik kan wel zeggen dat ik betrouwbaar ben, maar dat helpt niks. Anderen moeten dat zeggen. Dat hebben ze gedaan.”

Heeft het u parten gespeeld dat u geen makelaar was?

„Dat was juist een voordeel. Dit is een vereniging met drie vakgroepen, ik hoorde bij geen enkele. Daarmee was ik van iedereen.”

Hoe verklaart u dan dat die mensen zo’n negatief beeld over u hadden?

„Dat moet je hun vragen.”

U verwijt zichzelf niets?

„Ik weet niet wat ik had kunnen doen om dit te voorkomen. Ik ben gehaald als voorzitter die moest verbinden, en wist niet dat nog zoveel veranderingen nodig waren. Daardoor heb ik de rol van veranderaar gekregen. Die blijven altijd korter.”

Lees ook: Opnieuw onrust bij NVM na schorsing bestuurder

Onder Jaarsma is er het nodige veranderd. Zo is het binnen de NVM niet langer toegestaan meer dan één bestuurlijke functie tegelijk te vervullen, wat voorheen vaak voorkwam. Ook zijn audits ingevoerd om de kwaliteit van het werk van de leden te controleren en te verbeteren. En in dezelfde vergadering als waarin zijn opvolger ter stemming komt, stemt de ledenraad over Jaarsma’s laatste plan: van de NVM een coöperatie maken.

Is dat uw laatste verdienste?

„Nee, dat is een verdienste van de vereniging. Je doet zoiets niet als individu, maar als bestuur. Het is wel het sluitstuk van alle veranderingen die wij hebben doorgevoerd om de vereniging toekomstbestendig te maken.”

Waarom moet de NVM een coöperatie worden?

„De NVM is een ondernemende vereniging met allerlei bedrijven, zoals Funda. Die doen het financieel goed; er staat ruim 40 miljoen euro op de bank. We zouden een deel willen teruggeven aan de leden, en dat is fiscaal makkelijker in een coöperatie. We hopen daarnaast zo de betrokkenheid van de leden te vergroten.”

De veranderingen die u doorvoerde, hebben indirect tot uw vertrek geleid. Heeft u de tegenstand onderschat?

„Als je veranderingen doorvoert, weet je dat die tot tegenstand leiden. Je weet alleen niet hoe groot die is en hoe die zich uit. Ik had niet gedacht dat mensen het op de man zouden spelen en de media zouden zoeken. Nu had ook mijn gezin er last van. Als je 15-jarige dochter thuiskomt en zegt dat het er in de klas over ging dat in de krant stond dat ik een onbetrouwbaar persoon ben, doet dat pijn.”

Verwijt u iemand iets?

„Ik verwijt niemand iets. Ik ben een optimistisch mens. Ook als dit allemaal niet in de media was gekomen, was woensdag mijn afscheidsreceptie geweest. Als je niet door 100 procent van de leden wordt gesteund, heeft de vereniging een nieuwe voorzitter nodig, vind ik uit principe.”

In de periode dat Jaarsma voorzitter was, herstelde de woningmarkt zich definitief van de economische crisis en raakte oververhit. NVM-cijfers duidden in januari op stabilisatie van de prijzen, al is dat op recordhoogte.

Hoe staat de woningmarkt ervoor?

„Het nieuwe evenwicht waar nu sprake van lijkt, is nog geen goed evenwicht. We moeten gaan bouwen. We komen nog altijd 200.000 woningen tekort en er moeten 1 miljoen huizen bijkomen tot 2030. Dat zie ik eigenlijk niet gebeuren.

„Daardoor zie je een beetje een verloren generatie ontstaan, van jonge starters die er op de koopwoningmarkt niet tussen komen en heel duur moeten huren. Mensen kunnen hun eerste huis nu pas kopen als ze 30 zijn, of nog later. Dat scheelt jaren vermogensopbouw.”

Hebben makelaars niet bijgedragen aan de oververhitting? Mensen worden boos en moedeloos van massabezichtigingen en biedingen met gesloten enveloppen.

„Wat is er niet netjes aan open dagen? De verkoper huurt onze makelaars in voor een zo goed mogelijke deal. Als veel mensen geïnteresseerd zijn in je huis, kun je ze niet allemaal individueel rondleiden.

„Ook mensen laten bieden met een envelopje is netjes – iedereen mag een bod doen en de hoogste krijgt het. Het is alleen niet transparant. Maar toen we in een pilot mensen online tegen elkaar op lieten bieden, zeiden tegenstanders dat het de prijs omhoogjoeg.”

Kunnen makelaars bijdragen aan herstel van de woningmarkt?

„De markt raakt alleen minder verhit als er meer gebouwd wordt. Daar hebben wij weinig invloed op. Wel kunnen we heel goed aangeven waar wat het beste gebouwd kan worden. In de rol van duider kunnen makelaars waarde toevoegen.”