Landbouw

Bijna 1 miljard euro voor verduurzamen landbouw

Het kabinet trekt de komende jaren circa 950 miljoen euro extra uit voor verduurzaming van de landbouw. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving daarover in De Telegraaf. De maatregelen worden genomen vanwege de Urgenda-zaak, het klimaatakkoord en problemen met de stikstofregels. Circa 375 miljoen euro is bestemd voor veehouders in veenweidegebieden. Zij krijgen geld om te stoppen of hun bedrijf te verplaatsen, waarna de waterstand wordt verhoogd, zodat er minder broeikasgas uit de bodem vrijkomt. Daarnaast is onder meer 250 miljoen euro beschikbaar voor vergroening voor de veehouderij. (NRC)