Brieven

Brieven

Vrouwenquota

De mannelijke identiteit

Vrouwenquota zijn nodig, vooral waar het gaat om professies die door mannen gedomineerd worden (Het vrouwenquotum op de TU Eindhoven is wel/geen zwaktebod, 22/6). Dit betreft naast de universiteiten ook, bijvoorbeeld, de politie. Maatregelen zoals quota en het specifiek op vrouwelijke wetenschappers gerichte Rosalind Franklin Fellowship-programma van de Rijksuniversiteit Groningen, kunnen kortdurend als breekijzer dienen om de vaste vezels van een organisatie los te krijgen. Tijdens en daarna is leiderschap nodig, gericht op bestendiging van een inclusieve cultuur en op afrekening met ongewenst gedrag van collega’s tegen de ‘voorkeurvrouwen’. Voorstellen tot echte cultuurverandering leiden namelijk vaak tot defensieve reacties, omdat die verandering te dicht bij de gekoesterde identiteit van de organisatie komt. En die identiteit is nog steeds, quota of geen quota, in de kern mannelijk. Hierdoor kunnen vrouwenquota’s juist een uitstroom van vrouwen als gevolg hebben: in de politietop leidde het hanteren van een vrouwenquota juist tot vertrek van aangetrokken vrouwelijke managers. Wij pleiten dus niet alleen voor de quota, maar ook voor goede nazorg om backlash te voorkomen.


onderzoekt genderdiversiteit en inclusie bij de politieorganisatie.
is Rosalind Franklin Fellow aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Rolpatronen

Het is meer dan poetsen

In Is ze vrij, gaat ze poetsen(22/6) wordt gepleit dat vrouwen het huishouden moeten negeren. Met de kritiek dat vrouwen hun leven (te vaak) laten bepalen door het huishouden en daardoor hun talenten onvoldoende benutten, mist het artikel een stuk van de essentie. Wellicht hebben vrouwen minder ambitie om altijd met de jongens in een ratrace om de targets te spelen en meer ambitie en inzicht om voor wat tussen mensen nodig is aan verbinding, aandacht en liefde te zorgen. Het is niet het ‘huis-houden’ waar de vrouw zich verantwoordelijk voor voelt, maar het ‘thuis-maken’: het creëren van een fijn leefklimaat voor de leden van de groep. Dat vrouwen zowel persoonlijke ontwikkeling als ontwikkeling van het geheel belangrijk vinden, is precies de ambitie die de toekomstige samenleving nodig heeft. Laten we deze dubbele kwaliteit op grotere schaal toepassen. Dat betekent dus ook de man uitnodigen minder om de knikkers te spelen. En voor ons allen om meer te focussen op de essentie van samen-leven, in betaald en onbetaald werk.


kunstenaar

Mercedes

Half waar, hele leugen

Ik wil een heel eind meegaan in de bewondering voor de Mercedes E300de (Autotest, 22/6), maar het lijkt me onjuist om bij de berekening van het verbruik de kosten van het opladen buiten beschouwing te laten. Anders behoort een verbruik van 1 op oneindig ook zomaar tot de mogelijkheden. En een halve waarheid is ook een leugen, toch?

Correcties/aanvullingen

AIVD

In het Commentaar De AIVD begeeft zich met ‘verstoringsactie tegen Haga op een hellend vlak (22/6, p. O11) staat dat Amsterdam de mogelijkheden onderzoekt om het Haga te kunnen sluiten. Dit is onjuist. Wel wil burgemeester Femke Halsema (GroenLinks) dat het bestuur van het islamitische Haga Lyceum opstapt en dat de school van koers verandert. Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, PvdA) zei in maart tegen AT5 onder meer: „We hebben aangegeven dat het eigenlijk onverstandig was dat deze school er kwam. Toch moest hij er komen, omdat de wet nou eenmaal de ruimte ervoor geeft, en dit roept de vraag op of de wet niet moet worden aangepast.”