Klimaatakkoord

Kabinet trekt bijna 1 miljard euro uit voor duurzamere landbouw

Het kabinet trekt de komende jaren circa 950 miljoen euro extra uit voor verduurzaming van de landbouw. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving daarover in De Telegraaf. De maatregelen worden genomen vanwege de Urgenda-zaak, het klimaatakkoord en de problemen met de stikstofregels. Circa 375 miljoen euro is bestemd voor veehouders in veenweidegebieden. Zij krijgen geld om te stoppen of hun bedrijf te verplaatsen. De waterstand in die gebieden wordt verhoogd, zodat er minder broeikasgas uit de bodem vrijkomt. Daarnaast is er 250 miljoen euro beschikbaar voor vergroening voor de veehouderij en 250 miljoen voor de tuinbouw. Daarnaast is er bijna 80 miljoen voor bosaanplant en duurzaam bodembeheer. De ‘warme sanering’ van de varkenshouderij wordt uitgebreid. (NRC)