Doggersbank

Klacht WNF om natuur Noordzee

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft met andere natuurorganisaties een klacht ingediend bij de Europese Commissie omdat het vindt dat de natuur in de Doggersbank, in de Noordzee, niet genoeg wordt beschermd. ‘Zegenvisserij’, een techniek waarbij met een sleepnet op de bodem vissen worden gevangen, verstoort volgens de organisatie het ondiepe deel in de Noordzee van bijna driehonderd kilometer lang, dat in de territoriale wateren van Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk ligt. Het WNF vraagt de Commissie om de betrokken landen „scherp te houden op natuurbeschermingsmaatregelen”. (NRC)