Brieven

Brieven 25/6/2019

Boudry (1)

Erken ook het goede

Maarten Boudry hekelt in zijn column Hou op met de christofilie (22/6) de christofilie van islamofoben, maar zaagt daarbij zijn planken wel van erg dik hout en komt uit bij slechte karikaturen. Zijn stelling dat de moderniteit ontstond ondanks het christendom is op haar minst eenzijdig en waarschijnlijker een grove miskenning van de betekenis van de christelijke traditie voor het humanum. Neem bijvoorbeeld de introspectieve exercities van kerkvader Augustus in zijn Confessiones: een egodocument avant la lettre, de eerste autobiografie. Je hoeft zelf geen christen te zijn om eerlijkheidshalve en ruimhartig naast de aberraties ook de zegeningen van deze godsdienst te erkennen.

Boudry (2)

Nog een mythe

Ik ben het niet vaak eens met Maarten Boudry, maar zijn column over ‘islamofobische christofilie’ is mij uit het hart gegrepen. Met name zijn stelling ‘de moderniteit ontstond ondanks, niet dankzij het christendom’. Aan zijn voorbeelden wil ik er nog een toevoegen: de mythe dat het christendom ervoor heeft gezorgd dat de slavernij werd afgeschaft. Recent vooral populair onder identiteitspolitici.

Echter, waar het overgrote deel van de burgers christen was, bevonden zich onder hen uiteraard ook abolitionisten. Kleine minderheden van dissidenten, wier leven niet gemakkelijk werd gemaakt door de mainstream christenen, die aan de slavernij verdienden en zich in hun superioriteit baseerden op de Bijbel.

In het Westen is de afschaffing van de slavernij dan ook bevochten op de traditionele religies, net als de democratie en de positie van vrouwen en homoseksuelen.

strafzaak MH17

Hulp Rusland nodig

Uiterlijk bij de aanvang van het strafproces in de MH17-zaak zal duidelijk worden of de verdachten voor dat proces naar Nederland zullen afreizen om zich tegen de beschuldiging van moord te verdedigen. Dat er wat te verdedigen valt, staat wel vast. Vraagstukken uit het internationaal recht, waaronder het oorlogsrecht maar zeker ook uit het Nederlandse commune strafrecht dienen zich aan. Het Wetboek van Strafvordering biedt de mogelijkheid om niet verschenen verdachten bij verstek te berechten en te veroordelen.

Ingeval de verdachten niet zelf wensen te verschijnen – al was het maar om voorlopige hechtenis te vermijden – kunnen zij hun verdediging laten voeren door een advocaat. Deze moet dan wel ter zitting verklaren gemachtigd te zijn. Aan dit optreden van een advocaat zit een – zeker in deze zaak – belangrijke consequentie. Dan geldt namelijk dat de verdachte van de zittingsdatum op de hoogte is en in dat geval is de beroepstermijn twee weken vanaf datum vonnis. Dat is ook zo wanneer op formeel juiste wijze de inleidende dagvaarding – door de Russische autoriteiten – in persoon aan de verdachte zou worden uitgereikt (‘betekend’). Wordt echter de dagvaarding niet in persoon betekend en verschijnt noch de verdachte noch een advocaat ter zitting, dan gaat de beroepstermijn van twee weken pas lopen wanneer de verdachte op formeel juiste wijze van het vonnis op de hoogte is gesteld.

Berichtgeving in de media is dan niet voldoende. Daarvoor is de medewerking van de Russische autoriteiten vereist. Omdat medewerking van de Russen niet te verwachten is, kan het nog wel eens zéér lang gaan duren voordat de uitspraken in de MH17 zaak definitief zullen zijn. Dit vooruitzicht kan voor de verdachten een sterke drijfveer zijn om zich in maart 2020 niet te laten verdedigen.


advocaat te Amsterdam

Narcisme

Waarom geen man?

In het artikel over narcisme (Niemand wordt als narcist geboren (maar je kan het wel worden), 19/6) staat dat het in de meerderheid mannen zijn die deze eigenschap ontwikkelen. Het doet dan ook vreemd aan, dat juist hier een vrouwelijk persoon wordt afgebeeld in de illustratie.