WNF dient klacht in bij Europese Commissie om sleepnetten in Noordzee

Zegenvisserij, een techniek waarbij met een sleepnet over de bodem vissen worden gevangen, zou volgens het Wereld Natuur Fonds de Doggersbank in de Noordzee verstoren.

Sleepnetten beschadigen de bodem van de Doggersbank. Bovendien is er bijvangst van planten en dieren, en zijn de mazen in de netten niet groot genoeg om grote dieren door te laten.
Sleepnetten beschadigen de bodem van de Doggersbank. Bovendien is er bijvangst van planten en dieren, en zijn de mazen in de netten niet groot genoeg om grote dieren door te laten. Foto Udo van Dongen/WNF

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft samen met een aantal andere natuurorganisaties een klacht ingediend bij de Europese Commissie omdat de natuur in de Doggersbank niet goed beschermd wordt. Zegenvisserij, een techniek waarbij met een sleepnet over de bodem vissen worden gevangen, verstoort en beschadigt de Doggersbank.

De Doggersbank is een ondiep deel in de Noordzee met een lengte van bijna 300 kilometer. Bij het gebruik van sleepnetten is er, naast de bodembeschadiging, ook bijvangst van planten en dieren. De mazen in de netten zijn niet groot genoeg om grote dieren door te laten. In het gebied wordt gevist op schol en zandspiering.

Het WNF vraagt de Europese Commissie nu om Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, de landen waarover de Doggersbank zich uitstrekt, „scherp te houden op natuurbeschermingsmaatregelen”. Na tien jaar onderhandelingen tussen de natuurorganisaties, betrokken landen en de visserijsector werd besloten eenderde van het gebied te beschermen tegen deze vorm van visserij. Uit het definitieve voorstel van de landen blijkt dat slechts vijf procent van de bodem wordt beschermd tegen zegenvisserij.

Serieus naar kijken

„Het belangrijkste is dat wij als NGO’s willen dat de Europese Commissie hier serieus naar kijkt. Je zit altijd met spanningsveld tussen visserij en andere vormen van exploitatie en natuurbescherming. In de onderhandelingen zijn we op een compromis uitgekomen. Eerst was dat vijftig procent, later eenderde, nu vijf procent”, legt WNF-projectmanager Noordzee Tom Grijsen uit.

Het WNF, de Vogelbescherming, ClientEarth en Seas at Risk hebben vertrouwen in een goede afloop. „We denken dat het maatregelenpakket zoals dat nu is voorgesteld op wetenschappelijke gronden niet voldoet aan de Europese wetgeving. Maar het blijft politiek, dus dat is afwachten”, aldus Grijsen. De Commissie kan de klacht naast zich neerleggen, de geplande maatregelen zelf aanpassen of de lidstaten zelf vragen het plan te verbeteren. Het Europees Parlement kan ook ingrijpen.