Vakvereniging: maatregelen voor beter werkklimaat OM te abstract

Integriteitsproblemen OM In een brief van de vakbond staat dat de leden niet het vertrouwen hebben dat het college van procureurs-generaal „werkelijk streeft naar een open en veilig werkklimaat”.

Foto Remko de Waal / ANP

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de vakvereniging van rechters en officieren van justitie, is zeer kritisch over de maatregelen die het college van procureurs-generaal vorige maand heeft afgekondigd om „het werkklimaat” binnen het Openbaar Ministerie te verbeteren op het gebied van „tegenspraak, integriteit en goed leiderschap”. De voorgenomen plannen worden als te abstract en te weinig transparant betiteld.

Het Plan van Aanpak werd door het OM opgesteld als reactie op het rapport van de commissie Fokkens die een jaar lang onderzoek deed naar integriteitsschendingen in de leiding van het OM. De leiding van het OM is volgens de vakvereniging vooral bezig „problemen weg te regelen”. De instelling van een reeks van commissies, zoals de leiding van het OM voorstelt, betekent volgens de NVvR geenszins dat er vanaf nu door de top van het OM „ook echt zal worden geluisterd naar de tegenspraak vanaf de werkvloer”.

Lees ook: Gebrek aan ‘ethisch leiderschap’ bij top Openbaar Ministerie

‘Attitudeprobleem’

In een maandag openbaar gemaakte brief van de vakbond aan het college staat dat de leden niet het vertrouwen hebben dat het college van procureurs-generaal „werkelijk streeft naar een open en veilig werkklimaat en dat tegenspraak organiseren u menens is”. Volgens de NVvR durven officieren van justitie zich nog steeds „onvoldoende uit te spreken” over misstanden in de eigen organisatie. De vakvereniging spreekt van een „attitudeprobleem”.

„In het verleden is bij onze achterban de indruk ontstaan dat het college verwacht dat problemen op het gebied van integriteit vooral op de werkvloer opgelost moeten worden. De probleemanalyse van Fokkens liet echter duidelijk zien dat integriteit begint bij de top”, staat er in de brief.

Binnen de NVvR bestaat overigens verdeeldheid onder de achterban, zo constateert de vice-voorzitter van de NVvR Rickert Ahling. „Er zijn officieren die niets meer over het rapport Fokkens willen horen en gewoon hun werk willen doen. Anderen zijn van mening dat het College te weinig verantwoordelijkheid neemt”.

Kort geding

Fokkens concludeerde in april dat er bij de top van het OM „een gebrek is aan ethisch leiderschap”. Het rapport Fokkens is overigens nog steeds niet volledig openbaar gemaakt door het OM. De openbaarmaking van hoofdstuk 4 over concrete integriteitsschendingen is tegengehouden omdat ‘een belanghebbende’ zou hebben gedreigd met een kort geding om publicatie te verhinderen. Omdat die niet nader bekend gemaakte belanghebbende nog steeds geen rechtszaak heeft aangespannen, zal het college „op korte termijn” een deels zwart gemaakte versie van hoofdstuk 4 alsnog openbaar maken.

Lees alle stukken terug over de problemen binnen het Openbaar Ministerie in het dossier Vertrouwenscrisis OM

Binnen het OM wordt door werknemers veel geklaagd over het uitblijven van concrete maatregelen om de leiding te verbeteren. Meer dan een jaar geleden werden de in opspraak geraakte hoofdofficieren van justitie Marianne Bloos en Marc van Nimwegen van hun functie ontheven. Het OM heeft nog steeds geen opvolgers voor het functioneel parket en het arrondissement Rotterdam. Ook de parketten van Den Haag, Midden-Nederland en Zeeland-West Brabant zijn al vele maanden op zoek naar een hoofdofficier van justitie. De leiding is in handen van waarnemers.

De Tweede Kamer spreekt waarschijnlijk pas na de zomer over de crisis bij het OM en plan van aanpak.