‘Steeds meer niet-religieuzen in Arabische landen’

De BBC deed een onderzoek onder 25.000 mensen in Arabische landen. Hieruit bleek onder meer dat het aandeel niet-gelovigen sinds 2013 is toegenomen.

Een man kijkt met zijn dochter naar vuurwerk op de tweede dag van het Suikerfeest in de Verenigde Arabische Emiraten.
Een man kijkt met zijn dochter naar vuurwerk op de tweede dag van het Suikerfeest in de Verenigde Arabische Emiraten. Foto Ali Haider/EPA

Steeds meer mensen in Arabische landen noemen zich niet-religieus. Het percentage ongelovigen is van 8 procent in 2013 toegenomen naar 13 procent in 2019. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Britse omroep BBC heeft gehouden onder 25.000 inwoners in tien Arabische landen en Palestina. De toename is het grootst onder mensen jonger dan dertig jaar. Onder hen identificeert 18 procent zich als niet-religieus.

Vooral in Tunesië, Libië en Marokko is het aandeel ongelovigen gestegen. Zo nam het percentage in Libië toe van zo’n 15 procent naar ruim 30 procent. In Irak en Palestina was de toename het kleinst. De onderzoekers ondervroegen inwoners van Irak, Algerije, Egypte, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Soedan, Tunesië, Jemen en Palestina.

Migratie

Verder blijkt uit het onderzoek dat in alle landen zo’n 20 procent van de ondervraagden overweegt te emigreren. Soedan vormt een uitzondering: hier denkt de helft na over emigratie. Economische redenen zijn de belangrijkste drijfveer om te willen vertrekken.

Ook blijkt dat homoseksualiteit nog altijd een gevoelig onderwerp is. Zo wordt in Libanon homoseksualiteit door 6 procent van de ondervraagden geaccepteerd. In Algerije en Marokko ligt dit percentage het hoogst, met respectievelijk 26 en 21 procent.

De BBC doet het onderzoek samen met onderzoeksinstituut Arab Barometer, dat sinds 2006 opiniepeilingen in deze landen houdt. De vragen zijn afgenomen bij de respondenten thuis. Alle deelnemers waren ouder dan achttien jaar.