Inspectie: politie moet opleiding tot rechercheur verbeteren

Slechts twee van de twaalf opsporingsopleidingen voldoen aan de eisen. Voor 1 oktober moet er een verbeterplan liggen.

De politie en de Politieacademie werken al tien jaar aan het verbeteren van de opleiding, maar volgens de inspectie is dat vooralsnog zonder zichtbaar resultaat.
De politie en de Politieacademie werken al tien jaar aan het verbeteren van de opleiding, maar volgens de inspectie is dat vooralsnog zonder zichtbaar resultaat. Foto iStock

De opleidingen tot rechercheur moeten verbeterd worden, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid maandag. Slechts twee van de twaalf opsporingsopleidingen voldoen aan de eisen. Voor 1 oktober moet er een verbeterplan liggen.

De opleidingen ‘handelen in zedenzaken’ en ‘operationele sturing’ voldoen aan de eisen van de inspectie, de andere tien opleidingen niet. De Nationale Politie en de Politieacademie boeken al jagen „te weinig voortgang bij het verbeteren van het opsporingsonderwijs”, aldus de inspectie. Op de Politieacademie zijn er soms te weinig plekken voor studenten en op sommige opleidingen is er een lerarentekort.

Een „aanzienlijk” aantal examens wordt al tien jaar of langer gebruikt. Het AD schreef in april dat sommige leslocaties te weinig lokalen, sportfaciliteiten en computers voor studenten hebben. Daardoor vinden soms lessen plaats op de gang en worden sporttesten gedaan op een parkeerplaats.

Lees ook over wat er beter moet bij de recherche: De Nederlandse recherche heeft tekort aan alles

Top vervangen, te weinig „chemie”

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) spreekt van een „zeer zorgelijke situatie”, maar volgens hem heeft de politie al stappen gezet. Het kabinet kondigde eerder aan extra geld in de rechercheopleiding te investeren.

Volgens de inspectie moeten de politie en de Politieacademie „de vraag en het aanbod beter op orde brengen”. Daar werken de partijen al tien jaar aan, maar vooralsnog zonder zichtbaar resultaat. De politie maakte vorige maand bekend de top van de Politieacademie te vervangen, er zou „onvoldoende chemie” tussen de bestuurders zijn.

De komende zeven jaar wil de politie 17.000 nieuwe agenten opleiden. Per jaar kunnen er 2.000 mensen instromen, het komend jaar worden dat er 2.400.