Brieven

Brieven

Foto Koen van Weel

Het idee achter het verschil tussen regie- en ‘gewone’ verpleegkundigen komt niet van de minister, maar van de stuurgroep van het project ‘Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’. (Ervaren verpleegkundigen zijn de zuilen van de zorg, 20/6.) Die groep, onder leiding van Doekle Terpstra – „Vraagt u maar, ik heb overal verstand van, van ijsbanen tot verpleegkunde en technisch installatiewerk” –, bracht in januari 2016 advies uit aan de toenmalige minister Edith Schippers. In dat advies staat „om nu en in de toekomst goede, samenhangende zorg te kunnen leveren, is een juiste mix aan zorgprofessionals nodig, die met elkaar en met de zorgvrager en diens naasten samenwerken. De verzorgende, mbo- en hbo-verpleegkundige spelen daarin vanuit de eigen kracht ieder hun eigen rol.” Het onderscheid op basis van de datum waarop je een diploma hebt gehaald is natuurlijk onzin, maar het is even onzinnig te stellen dat het niet uitmaakt welke opleiding je hebt gevolgd. Het is wel zinnig om criteria in te voeren om te kunnen vaststellen op welk niveau en met welke verantwoordelijkheden een verpleegkundige kan functioneren en de betrokkenen op basis daarvan in te delen. Bied dan ook mogelijkheden om door te groeien. Maar dat is veel lastiger dan zo’n arbitraire indeling als minister Bruins voorstelt.