‘Het werk van de inspectie is risicoloos’

Toezicht Het Haga Lyceum is niet de eerste school die een inspectierapport aanvecht. Andere scholen hadden succes bij de rechter.

Kan een school een negatief rapport van de Inspectie van het Onderwijs tegenhouden? Dat probeerde het Cornelius Haga Lyceum donderdag bij de rechter. Volgens Wouter Pors, advocaat van de school, heeft de inspectie zich bij haar oordeel laten meeslepen in discussies over de islamitische school, en geoordeeld over zaken die niets met haar wettelijke taak te maken hebben.

Het is Pors eerder gelukt. De voorzieningenrechter in Den Haag blokkeerde dit najaar publicatie van drie inspectierapporten over de Ida Gerhardt Academie in Geldermalsen, de Isaac Beeckman Academie in Kapelle en het Tjalling Koopmans College in Hardegaryp – scholen die onder dezelfde stichting vallen. De rapporten bevatten volgens de rechter op diverse punten tekortkomingen.

Zo schreef de inspectie ten onrechte dat de scholen geen docent Duits in dienst hadden en het vak niet was ingeroosterd – leerlingen zouden het vak thuis via Skype gedoceerd krijgen. De scholen hadden echter wel een bevoegde docent in dienst, oordeelde de rechter. Die gaf via een videoverbinding les, maar in de wet is niet vastgelegd dat een leraar fysiek in de klas aanwezig moet zijn. „Alles in samenhang bezien, leidt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat de inspectie in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot vaststelling van de rapporten in de huidige vorm”, aldus het vonnis.

Voor zover bekend is dat de eerste keer dat de rechter de publicatie van een rapport van de Onderwijsinspectie verbood. In 2015 oordeelde de Raad van State al wel dat een burgerlijke rechter mag oordelen over de vraag „of de inhoud van een rapport [van de Inspectie] onjuist is”.

Onderwijsadvocaat Wilco Brussee is blij met deze ontwikkeling. „De inspectie stuurt nogal eens een oordeel het land in waar je je vraagtekens bij kunt zetten, maar ze worden er vrijwel nooit op aangesproken. Hun werk is risicoloos.” Brussee had onlangs nog te maken met een onjuiste bewering van de inspectie, in een arbeidskwestie rond een techniekinstructeur die geschorst werd vanwege vermeende uitlatingen over de profeet Mohammed. De Tweede Kamer ondervroeg minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie), die de fout overnam, daar kritisch over. „Eindelijk ligt de waakhond onder een vergrootglas.”

Donderdag diende nog een zaak om een inspectierapport tegen te houden. De Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag kreeg volgens Omroep West een onvoldoende wegens wanbeleid op het gebied van onderwijskwaliteit, veiligheid en financieel beheer. De school vindt dit rapport te schadelijk. De school probeerde eerder al om publicatie van een rapport ongedaan te maken, maar ving in 2011 bot bij de Raad van State. Over de kwaliteit van de school was namelijk positief geoordeeld, redeneerde de rechter, en negatieve reacties waren uitgebleven.

Correctie (21 juni 2019): In een eerdere versie was sprake van de Isaac Beekman Academie. Dat moet zijn: Isaac Beeckman Academie.