Opinie

Brieven 21/6/2019

Duitsland

Politiek plagiaat

Als ik naar de foto kijk van demonstrerende neonazi’s die, bewapend met een spandoek waarop de woorden ‘Wir sind das Volk’ zijn geschreven, tekeergaan tegen migranten, vraag ik me af of het niet mogelijk is deze demonstranten te arresteren wegens politiek plagiaat (Extreem-rechts heeft nu vele gezichten, 19/6). Dertig jaar geleden, in 1989, werden deze woorden immers al gebruikt door demonstranten in Leipzig en Dresden die toen in opstand kwamen omdat ze de communistische partijdictatuur beu waren en op de bres stonden voor vrijheid, tolerantie en mensenrechten. Maar wellicht schiet de historische kennis van de huidige demonstranten in dit opzicht tekort en dat is dan ook de enige verzachtende omstandigheid die ik voor hen kan bedenken, mocht het ooit tot een rechtszaak komen.

Man-Vrouwverhouding

Diversiteit van boven

De TU Eindhoven weet veel media-aandacht te genereren met haar voornemen om alleen vrouwelijk wetenschappelijk personeel te gaan aannemen. (TU Eindhoven wil alleen nog vrouwen aannemen, 18/6) Deze beslissing zou moeten gaan helpen bij het rechttrekken van de scheve man/vrouw verhouding in haar staf. Veel minder aandacht trekt de recente benoeming van professor doctor Cisca Wijmenga tot de eerste vrouwelijke rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen.

Misschien een voorbeeld voor de TU Eindhoven? De trap veegt men gewoonlijk van boven naar beneden schoon.