Voorlopig geen parlementair onderzoek Belastingdienst

Kamerdebat De SP wil onderzoek naar alle incidenten bij de fiscus. De partij kreeg daarvoor niet genoeg steun in het debat met staatssecretaris Snel.

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66), vorige week in de Tweede Kamer
Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66), vorige week in de Tweede Kamer Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Het voorstel van de SP om een parlementair onderzoek in te stellen naar de Belastingdienst, heeft voorlopig geen steun bij andere fracties in de Tweede Kamer. Dat bleek woensdag bij een debat met staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) over de Belastingdienst.

Kamerlid Renske Leijten beoogt met een breed onderzoek door de Kamer een beter beeld te krijgen van de oorzaken van alle incidenten, operationele problemen en door de Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden. „Dan kunnen we weer vertrouwen hebben in de dienst”, zei de SP’er tijdens het Kamerdebat met Snel. „Dan kunnen de mensen weer vertrouwen hebben in het belastingstelsel.”

Directe aanleiding tot de herhaalde oproep voor een parlementair onderzoek – in februari diende Leijten er ook al eens een motie over in – is de affaire rond de kinderopvangtoeslag die bij honderden gezinnen ten onrechte werd stopgezet.

Terwijl van alle kanten stevige kritiek op deze en andere kwesties bij de Belastingdienst kwam, bleken andere Kamerleden toch terughoudend om dit staatsrechtelijke onderzoeksinstrument in te zetten. De meesten zijn bang voor een overvloed aan informatie over alle geledingen bij de Belastingdienst, waarbij de hoofdlijnen uit het oog kunnen worden verloren.

Pieter Omtzigt (CDA), zelf al jaren een kritisch volger van alle incidenten bij de fiscus: „Ik heb liever dat we gecontroleerd kijken wat we willen controleren. Dus nee, ik ben niet onmiddellijk voor een parlementair onderzoek.”

De PvdA is de enige partij die niet per se onwelwillend tegenover een parlementair onderzoek staat, maar haar Kamerfractie wil de Belasingdienst liever op een andere manier betere controleren. Die controle moet worden uitgeroepen tot een zogeheten ‘groot project’, waarbij de Tweede Kamer op veel frequentere basis wordt geïnformeerd over lopende problemen. Dit plan, dat de staatssecretaris in zekere zin onder curatele stelt, sneuvelde al eens eerder in de Tweede Kamer.

Over twee weken debatteert de Kamer opnieuw met staatssecretaris Snel over kinderopvangtoeslagen.