Mogelijk tientallen projecten onzeker door RvS-uitspraak over stikstof

Minister Schouten (Landbouw, CU) heeft een inventarisatie gemaakt van projecten die door de uitspraak van de hoogste bestuursrechter mogelijk vertraging oplopen.

De opening van de luchthaven voor vakantievluchten staat voor april 2020 gepland.
De opening van de luchthaven voor vakantievluchten staat voor april 2020 gepland. Foto Bram Petraeus

De recente uitspraak van de Raad van State (RvS) over de hoeveelheid stikstof die mag worden uitgestoten zet mogelijk tientallen projecten op losse schroeven. Het gaat onder meer om plannen in de infrastructuur, woningbouw en landbouw. Dat heeft minister Carola Schouten (Landbouw, CU) woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. Een van de projecten die in gevaar komen, is Lelystad Airport.

Lees ook: Als Den Haag vreest dat het land stilvalt

De inventarisatie van het ministerie heeft betrekking op projecten die door de uitspraak mogelijk vertraging oplopen, maar ook op voorstellen die misschien helemaal moeten worden geschrapt. Precieze aantallen zijn volgens Schouten nog niet te geven. In de industrie en de bouw gaat het om tachtig tot honderd projecten, zoals de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Ook hoogwaterbeschermingsprojecten en projecten op het gebied van dijkversterking lopen mogelijk gevaar.

„Een groot aantal projecten en activiteiten wordt direct geraakt door de uitspraak”, schrijft Schouten. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter eind vorige maand betekent in de praktijk dat projecten pas mogen beginnen als er een zogeheten stikstofplan is. Daarin moet worden aangetoond dat de hoeveelheid stikstof die bij het project vrijkomt de natuur niet schaadt.

Opening volgend jaar

Lelystad Airport is een van de projecten die vertraging dreigt op te lopen. De opening van het vliegveld voor vakantievluchten staat vooralsnog gepland voor april komend jaar. Eerder stelde minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) al dat die datum door de uitspraak mogelijk niet meer haalbaar is.

Lees ook: De moeizame weg naar opening van Lelystad Airport

De uitspraak van de Raad van State heeft betrekking op het Programma Aanpak Stikstof, het Nederlandse overheidsprogramma om stikstof terug te dringen in natuurgebieden. Grote hoeveelheden stikstof, dat bijvoorbeeld wordt uitgestoten door veehouderijen en verkeer, zijn schadelijk voor de biodiversiteit. De RvS concludeerde eind mei dat het huidige Nederlandse beleid voor stikstofuitstoot in strijd is met de Europese natuurwetgeving. Het Europese Hof kwam eerder tot dezelfde conclusie.

Een team met ambtenaren van verschillende ministeries brengt de komende maanden met de provincies in kaart welke projecten worden geraakt door de uitspraak. Voor het zomerreces komt Schouten met een plan van aanpak. Deze donderdag om 17.00 uur debatteert de Tweede Kamer over de kwestie.