Maatregelen na wangedrag en verboden relatie op KMA

De studenten stuurden pornografisch en racistisch beeld door, de leidinggevende had meerdere relaties met vrouwelijke cadetten.

Cadetten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) tijdens de uitreiking van hun officiersdiploma's.
Cadetten van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) tijdens de uitreiking van hun officiersdiploma's. Foto Piroschka van de Wouw/ANP

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) neemt maatregelen tegen het wangedrag van vijf studenten en een leidinggevende op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Ze neemt de stap naar aanleiding van onderzoek dat ze in december had ingesteld naar studenten die pornografisch en racistisch beeld doorstuurden en een leidinggevende die meerdere relaties onderhield met vrouwelijke cadetten.

Visser vindt dat de studenten „de normen op ernstige wijze hebben overtreden”, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. „Dat geldt ook voor het kaderlid die relaties had met meerdere cadetten.”

De precieze maatregelen zijn niet bekendgemaakt. Volgens een woordvoerder van Defensie wordt de komende tijd per persoon gekeken welke gevolgen hieraan worden verbonden, bijvoorbeeld een berisping of zelfs ontslag.

Visser schrijft dat met de KMA-leiding wordt gesproken om te voorkomen dat dergelijke incidenten nog eens voorkomen. Ook worden de regels voor relaties binnen de opleiding aangescherpt. Relaties waarbij verschillen zijn in hiërarchie waren al verboden bij Defensie.

Nazi-Duitsland

In een WhatsApp-groep van een klas van de KMA werden beelden met verwijzingen naar nazi-Duitsland rondgestuurd. Op andere beelden stonden „defensiemedewerkers op een volstrekt onaanvaardbare wijze afgebeeld”. De leden van de WhatsApp-groep worden aangesproken op hun normbesef.

Eerder werd al geconcludeerd dat slechts een kleine groep deze afbeeldingen rondstuurde. Er is geen sprake van „inhoudelijke betrokkenheid bij of affiniteit met nationaalsocialistisch gedachtegoed”, schrijft Visser. De kwestie wordt besproken met alle studenten van de Nederlandse Defensieacademie. De KMA, waar de officieren voor de landmacht en de luchtmacht worden opgeleid, valt onder deze academie.

Een onderzoek naar een incident bij de Luchtmobiele Brigade waarbij „mogelijk sprake zou zijn van ontoelaatbare uitingen in relatie tot Nazi-Duitsland” is gestaakt, zegt de staatssecretaris. Er zijn geen verboden spullen aantroffen die iets met nazisme te maken hebben. Wel is gebleken dat „binnen het betrokken onderdeel incidenteel een Hitlergroet is gebracht, maar niet door wie, waar en wanneer”. Visser noemt dat „onaanvaardbaar”, maar onvoldoende om het onderzoek voort te zetten.