Jaarcijfers

NRC Media realiseert omzetstijging van 1,8 procent

NRC Media heeft vorig jaar een omzetstijging gerealiseerd van 1,8 procent naar 107,3 miljoen euro. De oplage van NRC Handelsblad is door de verkoop van digitale abonnementen twee procent gestegen naar 205.307, die van nrc.next met vijf procent naar 48.924. Het is het vierde jaar op rij met oplagestijging. Ook waren er betere resultaten bij de webshop.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van NRC Media Holding, de houdstermaatschappij van NRC Media, die woensdag werden gedeponeerd. De nettowinst van NRC Media is ruim verdubbeld van 5,1 miljoen in 2017 naar 10,6 miljoen. Voor een fors deel (4,2 miljoen euro) is deze toegenomen winst toe te schrijven aan een afname van financiële lasten – NRC is sinds vorig jaar schuldenvrij – en effecten van de toekomstige verlaging van de vennootschapsbelasting.

Dividend

Het Belgische uitgeefconcern Mediahuis, sinds 2015 eigenaar van NRC Media, heeft voorgesteld om 9,5 miljoen euro dividend uit te keren.

Dat is conform afspraken tussen de directie van NRC Media en Mediahuis dat niet meer dan 90 procent van de nettowinst en maximaal 75 procent van de vrije kasstroom uitgekeerd wordt.

Daarnaast wordt 12 miljoen euro reserve aangehouden als buffer voor tegenvallers. De directie spreekt van „zeer conservatief dividendbeleid” en is akkoord.

Sinds Mediahuis in 2015 eigenaar werd van NRC Media is tot 2018 alleen dividend uitgekeerd om de rente aan cumulatief preferente aandeelhouders te betalen. Dat waren twee partijen die de aankoop van NRC Media meefinancierden in 2015: Stichting Democratie en Media en V-Ventures. Hun belang is inmiddels overgenomen door Mediahuis.

OR-voorzitter Jan Meeus

Voorzitter van de OR Jan Meeus zegt dat het voorstel tot dividenduitkering, dat in een vroeg stadium gecommuniceerd is, niet op bezwaren is gestuit. „Het gaat goed met NRC, daar hoort dit bij. Waarbij ik de hoop wil uiten dat mocht het ooit minder gaan de belangen van de werknemers in acht genomen worden.”

NRC Media krijgt met de nieuwe hoofdredacteur René Moerland, opvolger van Peter Vandermeersch, ook een nieuwe statutair directeur naast directeur-uitgever Rien van Beemen.

Marcella Breedeveld neemt, na twaalf jaar als personeelsfunctionaris in de hoofdredactie, per 1 september zitting in het management-team en gaat de portefeuilles HR, juridische zaken en communicatie doen.