Opinie

Opbrengst vliegtaks kan Europees vervoer vergroenen

Klimaat Belast de luchtvaart net als andere vervoersmiddelen, vragen en . De Haagse conferentie over een Europese vliegtaks biedt een uitgelezen kans voor Nederlands leiderschap.
Passagiersvliegtuigen op kruishoogte met condensstrepen
Passagiersvliegtuigen op kruishoogte met condensstrepen Foto Shaunl/iStock

De internationale conferentie over CO2-beprijzing en vliegbelasting, donderdag en vrijdag in Den Haag, biedt een kans om de luchtvaart op eerlijke wijze in het klimaatdebat te betrekken. „Eerlijk” wil zeggen dat de luchtvaart net als andere vervoermiddelen belast wordt. Tot nu toe heeft de internationale luchtvaartsector een uitzonderingspositie op het gebied van belastingen.

Op uitnodiging van staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) praten deelnemers uit 29 landen, onder wie een handvol bewindslieden, over een reeks klimaatheffingen voor de luchtvaart.

Het Nederlandse publiek accepteert de uitzonderingspositie van de luchtvaart steeds minder; 25.000 mensen tekenden vorig jaar een petitie van Natuur & Milieu die een eerlijke prijs vraagt voor vliegen. Ook uit onderzoek van de ANWB bleek dat een meerderheid van de leden begrip heeft voor het belasten van vliegen, mits er ook wordt ingezet op maatregelen om milieu en klimaat te verbeteren.

Voor een treinkaartje betaal je btw, op een vliegticket niet. Kerosine is uitgezonderd van accijns die wel over alle andere fossiele brandstoffen wordt geheven. Vliegen wordt dus niet belast terwijl de CO2-uitstoot per reizigerskilometer van vliegen veel groter is dan van ander vervoer.

Met de conferentie in Den Haag lijkt er momentum voor een doorbraak op Europees vlak. Het kabinet heeft een wetsvoorstel opgesteld om in 2021 een ticketbelasting in te voeren van 7 euro per vertrekkende passagier. Dit zet echter te weinig zoden aan de dijk. Uit onderzoek van CE Delft, adviesbureau voor milieuvraagstukken, blijkt dat dit bedrag nauwelijks effect heeft – noch op ons vlieggedrag, noch op de CO2-uitstoot.

Interview Menno Snel: Nederland zoekt Europese steun voor belasting op kerosine

Onze voorkeur gaat uit naar een effectievere vliegbelasting waarmee schoner vliegen gestimuleerd kan worden. Belasten van kerosine en het goedkoper maken van duurzamere brandstoffen, zoals synthetische- of biokerosine, heeft dit effect.

Met de opbrengst van deze belasting kunnen we de luchtvaart vergroenen, maar ook spoorverbindingen verbeteren en de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s op hoofdroutes in Europa uitbreiden. Zeven van de tien ANWB-leden willen meer aandacht voor investeringen in hogesnelheidslijnen op afstanden tot 500 km, leden die frequent vliegen vragen vooral om het duurzaam maken van de luchtvaart door het gebruik van biokerosine en nieuwe, duurzame technieken.

Lees ook: KLM, geef het goede voorbeeld: bied een trein aan op korte afstand

Wij zijn verheugd dat staatssecretaris Snel het initiatief voor deze conferentie heeft genomen. Voor Nederland biedt de conferentie de kans om leiderschap te tonen en concrete afspraken te maken over het eerlijker belasten van kerosine.

Het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (‘Verdrag van Chicago’), uit 1944 – waarin ook de belastingvrijstelling is geregeld – staat onderlinge afspraken tussen landen niet in de weg. Daarvoor hoeft Snel niet te wachten op consensus tussen alle Europese landen. Wij roepen de staatssecretaris dan ook op om op zoek te gaan naar bondgenoten die op korte termijn stappen willen maken.

Het ligt voor de hand te starten met de landen om ons heen: België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en de Scandinavische landen, waar veel aandacht is voor de klimaatgevolgen van de luchtvaart. Met deze landen kan Nederland de weg vrij maken naar duurzame mobiliteit in de EU.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.