In Quebec mag de rechter geen hijab of keppel dragen

Canada In Quebec zijn hijab, keppel of ander religieus symbolen straks verboden voor hoge ambtenaren. Racisme en/of discriminatie, aldus critici.

De Canadese provincie Quebec voert een verbod in op het dragen van religieuze symbolen door hoge ambtenaren, onder wie rechters, agenten en leraren – een omstreden stap die volgens critici neerkomt op discriminatie van minderheden en inperking van individuele rechten.

De regering van Quebec, sinds vorig najaar gevormd door de centrumrechtse Coalition Avenir Québec (CAQ), heeft een controversiële wet aangenomen waarin ambtenaren wordt verboden tijdens werkuren een hijab, turban, keppel, of ander religieus symbool te dragen. Hoewel ook christelijke symbolen wettelijk worden verboden, wordt de wet door tegenstanders beschouwd als gericht tegen minderheden.

Scheiding van kerk en staat

De wet heeft betrekking op nieuwe ambtenaren; bestaande werknemers die een religieus kledingstuk dragen, mogen dit blijven doen, tenzij ze van baan veranderen. De maatregel volgt op een jarenlang, intensief debat in Quebec over het principe van la laïcité: de scheiding van kerk en staat. Net als Frankrijk hecht het van oudsher katholieke Quebec hier sterk aan. De overwegend Franstalige provincie verwacht meer aanpassing van nieuwkomers dan Engelstalig Canada, waar multiculturalisme de boventoon voert.

Hoewel de maatregel wordt gesteund door een meerderheid van de bevolking van Quebec, vooral buiten de grote stad, is de wet zeer omstreden. De National Council of Canadian Muslims noemt de wet „schaamteloze legalisering van discriminatie van minderheden”. De Joodse organisatie B’Nai Brith sprak van „een aanslag op de fundamentele rechten en vrijheden van alle Quebecois”.

Tegenstanders, onder wie een vakbond van leraren, hebben al aangekondigd de wet juridisch aan te vechten. De regering van Quebec heeft een clausule van de grondwet ingeroepen die de wet immuun maakt voor uitdagingen onder het Handvest op Rechten en Vrijheden, het deel van de Canadese grondwet waarin individuele rechten zijn vastgelegd. Engelstalige scholen in Montreal, de grootste stad van Quebec, hebben al gezegd dat ze de wet niet zullen handhaven.

Trudeau reageert negatief

De federale regering van premier Justin Trudeau staat negatief tegenover het initiatief van Quebec. „Voor mij is het ondenkbaar in een vrije samenleving dat we discriminatie legitimeren tegen burgers op basis van hun godsdienst”, aldus Trudeau. Het is echter onduidelijk wat zijn regering bereid of in staat is tegen de wet te doen.

In Engelstalig Canada heerst onbegrip over het perspectief van Quebec op het dragen van religieuze symbolen. Critici spreken van wettelijk gesanctioneerde discriminatie of zelfs racisme. Betrokkenen in Quebec, onder wie burgers die hijabs en turbans dragen, overwegen in sommige gevallen de provincie te verlaten – een potentiële brain drain die Quebec zich nauwelijks kan veroorloven.

Velen in Quebec beschouwen de maatregel echter als een welkome stap om normen en waarden van de seculiere maatschappij wettelijk vast te leggen en de culturele identiteit van de provincie te beschermen.