Brieven

Brieven 19/6/2019

Civitas Christiana (2)

Ook meisjes misbruikt

Hugo Bos van Civitas Christiana wil graag dat de waarheid weer gewoon de waarheid is. Vervolgens beweert hij over het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk dat dit „allemaal mannen waren die jongetjes hebben misbruikt”. Homoseksualiteit en pedoseksualiteit liggen volgens hem dus in elkaars verlengde. De waarheid is echter dat in het rapport Deetman wel degelijk vele gevallen van misbruik van minderjarige meisjes staan vermeld, door mannelijke geestelijken.

Kunstmatige Inseminatie

Dit moet in de Grondwet

Terecht is er weer aandacht voor de problematiek van kinderen geboren via kunstmatige inseminatie (KID) met het artikel ‘Iedereen weet wie mijn donorvader is, behalve ik’ (17/6). Ondanks eerder gemaakte afspraken besluit een donor dat zijn dochter Maria hem toch niet mag kennen. Moeder betreurt het daarover niet een notariële afspraak gemaakt te hebben. Is dit niet het zoveelste bewijs hoe absurd de gang van zaken rond KID is? Door een donor te gebruiken hevel je persoonlijke problematiek van ongewenste kinderloosheid over op je kind. ‘Rechten van het Kind’ (VN art. 8) worden met voeten getreden. Erfelijkheidsfactoren, bij ziekten en aandoeningen, eisen eveneens openheid. Niet weten wie je biologische ouders zijn verlaagt jouw kwaliteit van leven. Wanneer wordt het recht op kennis van de genetische identiteit in de Grondwet opgenomen? Waarom pleiten politieke partijen hier niet ten sterkste voor?


emeritus hoogleraar adoptie

Cloudgaming

Datacentrum in de buurt

Het internet is nog niet snel genoeg om cloudgaming echt door te laten breken (Wachten op sneller internet voor het betere cloudgamen, 17/6). Volgens Doki Tops van Utomik speelt de drang van providers om 5G te verkopen daar een rol in. Marktonderzoeker Newzoo schat in dat het nog tien jaar duurt voordat 5G goed genoeg is voor gaming. Dat is echter maar een deel van het verhaal. Niet alleen snel 5G kan ervoor zorgen dat cloudgaming doorbreekt. Je kunt óók betere prestaties leveren met gebruik van de huidige bandbreedte. Dat heet edge computing en komt erop neer dat het verwerken van data zo dicht mogelijk bij de eindgebruiker plaatsvindt, een datacenter in de buurt dus.


managing director van Equinix Benelux

Klimaat

Oorzaak-gevolgrelatie

Maarten Boudry lijkt in zijn column Klimaatactivisten geven niet om het klimaat (14/6) klimaatactivisten ontmaskerd te hebben: het gaat hen helemaal niet om het klimaat, het gaat hen om „radicale en allesomvattende systeemverandering”, omdat „het huidige industriële, kapitalistische, neoliberale, op groei gerichte, westerse samenlevingsmodel” niet functioneert.

Wat hij niet lijkt te zien is de oorzaak-gevolgrelatie die ‘vele activisten’ wel zien. Klimaatverandering is niet iets dat goed uitkomt om een achterliggende agenda te kunnen uitvoeren. Klimaatverandering wordt nu net veroorzaakt door een systeem dat gericht is op telkens meer. Zouden we de hoeveelheid CO2 verminderen, door het wonder waar Boudry over spreekt of door de introductie van kernenergie, dan blijven grondstoffenschaarste, milieuvervuiling, drinkwatertekorten enzovoorts als maatschappelijke problemen bestaan. Terecht zien ‘de activisten’ de achterliggende oorzaak wel. Boudry hoopt met symptoombestrijding overeind te houden wat nu net de oorzaak van het probleem is: het op groei gerichte samenlevingsmodel.

Correcties/aanvullingen

Herz

In Hoe ongezond is 5G (15/6, p. W6-7) stond dat hoogspanningsmasten met een frequentie van 50 MHz werken. Dat moet zijn 50 Hz.