EY en PwC

Accountants winnen rechtszaak van AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een principiële rechtszaak in hoger beroep tegen accountantskantoren EY en PwC verloren. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven dinsdagochtend bekendgemaakt. De uitspraak is definitief. De zaak draait om boetes die de AFM in 2016 aan EY en PwC opgelegde, van respectievelijk 2,2 miljoen en 845.000 euro. Aanleiding waren tekortkomingen in jaarrekeningcontroles die de AFM in 2014 had vastgesteld. EY en PwC vochten de boete aan bij de rechter, en kregen eind 2017 gelijk van de bestuursrechter in Rotterdam. De boetes werden uitgedeeld met het argument dat de accountantskantoren hun ‘zorgplicht’ verzaakten. Als er zó veel fouten worden gemaakt, vond de AFM, valt dat de kantoren aan te rekenen. De uitspraak heeft grote gevolgen voor het toezicht op accountants. Het betekent dat de AFM niet langer boetes kan opleggen aan kantoren op basis van slechte jaarrekeningcontroles – de essentie van het werk van accountants. (NRC)