Wiebes neemt extra maatregelen voor daling gaswinning in 2020

Wiebes laat maatregelen uitwerken om ervoor te zorgen dat de gaswinning in Groningen volgend jaar afneemt naar 12,8 miljard kubieke meter.

Eric Wiebes tijdens een bezoek aan het gemeentehuis in Loppersum om te praten over de aardbeving in Westwijtwerd.
Eric Wiebes tijdens een bezoek aan het gemeentehuis in Loppersum om te praten over de aardbeving in Westwijtwerd. Foto Anjo de Haan/ANP

De gaswinning in Groningen neemt volgend jaar mogelijk verder af. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) laat extra maatregelen uitwerken om ervoor te zorgen dat de gaswinning volgend jaar met 3,1 miljard kubieke meter extra afneemt naar 12,8 miljard kubieke meter per jaar. Ook wordt onderzocht of de winning naar het ‘aanvaardbare’ niveau van 12 miljard kubieke meter kan worden gebracht.

Er zijn meerdere maatregelen die genomen kunnen worden. Zo zou hoogcalorisch gas uit andere gasvelden gemengd kunnen worden met stikstof, om zo laagcalorisch gas (zoals het „Groningengas”) te maken. Dit aangelengde gas zou bovendien naar Duitsland geëxporteerd kunnen worden en/of opgeslagen kunnen worden bij de gasopslag in Norg.

Eind juli zal netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) bekendmaken of de maatregelen haalbaar zijn, ook moet het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nog een oordeel geven over de veiligheid van de maatregelen. Wiebes moet voor 1 oktober een definitief besluit nemen. Momenteel wordt er jaarlijks zo’n 19,8 miljard kubieke meter aardgas gewonnen. Een eerdere raming voor het komende ‘gasjaar’ voorzag een daling naar 15,9 miljard kubieke meter.

Lees ook dit interview met de commissaris van de koning: ‘Het is al heel lang crisis in Groningen’

Aanvaardbaar niveau

Het SodM adviseerde de minister al eerder de gaswinning terug te brengen naar 12 miljard kubieke meter. Dit is volgens de toezichthouder nodig om het risico op aardbevingen tot een aanvaardbaar niveau te brengen. Wiebes zei destijds de veiligheid van de Groningers te willen beschermen, maar de leveringszekerheid van gas in de rest van het land niet in gevaar te willen brengen.

Ook nu benadrukt de minister hoeveel bedrijven en individuen afhankelijk zijn van het Groningse gas. Daarom is het volgens hem van belang om de risico’s van de afbouw van de gaswinning in kaart te brengen. Ook gaat de minister in gesprek met Shell en ExxonMobil, de aandeelhouders van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over de financiële gevolgen.