Een leeg nest? Kijk eens om je heen

Vogels

Wat doe je als je nest is leeggeroofd? Een pimpelmees stortte zich op een merelnest, schrijft
Zorgzame pimpelmees brengt een hapje bij het merelnest.
Zorgzame pimpelmees brengt een hapje bij het merelnest. Foto Marcel van Kammen

Natuurfotograaf Marcel van Kammen toog naar de tuin van een kennis om daar een merelnest te fotograferen en zag tot zijn verrassing een pimpelmees de jonge merels voeren. Hij meldde die wonderlijke waarneming op Facebook.

Dat vogels jongen voeren van andere soorten, gebeurt vaker. Iedere koekoek wordt door een andere soort opgevoed. Er zijn meer vogels die in andermans nest een ei leggen – noem het risicospreiding.

Maar dat een pimpelmees merels voert? Van Kammen noemt het altruïsme, een lastig te verklaren fenomeen. Voor groepsdieren, zoals mensen, is altruïsme een goed bindmiddel, maar voor pimpelmezen?

Van Kammen weet de mees door zijn camera op heterdaad te betrappen. Hij laat de foto zien op Facebook, waar iemand opmerkt dat een merel met Photoshop gemakkelijk te vervangen is door een pimpelmees. Bij dit artikel staat de originele, ongephotoshopte foto.

Het gedrag is wel eens eerder bij pimpelmezen gezien, en volgens de Britse Vogelbescherming ook bij merels, spreeuwen, roodborstjes, koolmezen, winterkoninkjes, boomklevers en huismussen. Maar het is zeldzaam; ik heb het in mijn veertigjarige vogelaarsbestaan nog nooit gezien, Marcel en de vogelaar in wiens tuin zich het tafereel afspeelde, evenmin.

Zou het broedsel van de pimpelmezen mislukt zijn, en moeten ze nog afkicken van de broedzorg? Van Kammen bevestigt dat. De mezenkast was opengewaaid en de meesjes zijn er door gaaien uitgepikt.

De merelkuikens krijgen meer rupsen dan wormen te eten nu. Dat lijkt me geen probleem. Wel lijkt het me riskant voor de mees om zijn kop in de merelsnavel te steken. Merels zijn tenslotte vleesetende vogels. En stellen de oudermerels het wel op prijs? Voor de zekerheid voerde de mees telkens als de ouders net weg waren.

„De mereljongen zijn inmiddels uitgevlogen”, laat de natuurfotograaf weten. „Ze hippen rond in de buurt, waar de pimpel ze nog probeert te voeren. Maar het lukt niet meer omdat de vogels inmiddels te groot zijn geworden.” De arme mees kan er niet meer bij.

Frits Abrahams is afwezig