Brieven

Brieven 17/6/2019

Illustratie Ruben L. Oppenheimer

Onderwijs

Waardering voor mavo

Naar aanleiding van de column Van mavoscholier naar Haagse macher (6/6), kwam reactie over de waarde van het mavo-diploma. Als schooldecaan heb ik veel leerlingen succesvol zien doorstromen van mavo naar havo en van havo naar vwo met een academische graad als afsluiting. Prachtig! Maar bij het benadrukken van kansen voor leerlingen met zo’n doorstroming, ook in interviews met bijvoorbeeld Paul Rosenmöller, proef ik altijd de onterechte diskwalificatie van leerlingen die een praktische leerweg kiezen. Ook via het beroepsonderwijs kunnen leerlingen zich ontwikkelen op vele niveaus. Een keuze voor de theoretische route wordt vaak ingegeven door de overtrokken maatschappelijke waardering voor intellectuele aanleg.

Rusland

Westerse vooroordelen

Dit artikel (Door Rusland waait een frisse wind van protest, 12/6) vind ik andermaal opgeklopt en past in de overwegend negatieve berichtgeving over Rusland. Ik werk hier reeds meer dan twintig jaar en kan mij niet herkennen in de aanhoudende diabolisering van dit land dat – zoals alle landen – zoekt naar evenwicht en harmonie. De westerse berichtgeving komt mij dan ook over als bevooroordeeld, onverdraagzaam en zelfs hysterisch, wellicht onder invloed van persagentschappen die zich gedragen als lakeien van politieke en economische machten die bewust verdeeldheid zaaien om hun eigen machtspositie in de wereld te kunnen handhaven. Hoe was het ook weer? „Als een paard op het Rode Plein een scheet laat, denken sommige westerse journalisten dat in het land van Tolstoi weer een nieuwe revolutie is uitgebroken.”

Brexit

Harde Brexit komt nooit

Algemeen wordt gezegd dat een harde Brexit een ramp zal zijn voor het VK. Er wordt gevreesd dat er bij ons in Nederland een chaos ontstaat in de logistieke ketens. Maar zo ver komt het niet. In feite is een harde Brexit niet meer dan een Brexit-beslissing en volgt er zeker een moratorium terwijl Boris Johnson een nieuwe ‘soft Brexit’ moet onderhandelen. De EU zegt niet te willen heronderhandelen, maar houdt dit niet vol, omdat een harde Brexit ook voor de EU geen oplossing is. Johnson heeft de soft Brexit van May getorpedeerd om haar op te volgen. Dat is zijn primaire doel en lijkt te lukken. Maar hij weet dat de prijs voor zijn premierschap een zachte Brexit-deal wordt, want hij en zijn partij kunnen zich geen referendum, laat staan nieuwe verkiezingen, permitteren. Johnson en de EU bluffen, maar de EU heeft de betere kaarten.

Generatie z

Leve smartphones!

Wat altijd hetzelfde blijft is dat oudere generaties met gefronste wenkbrauwen naar de jongere generatie kijken. (Hebben smartphones een generatie verwoest? Nou nee, 13/6) Je hoort vrijwel nooit dat het zo fijn is dat er dankzij smartphones een waanzinnige hoeveelheid informatie nu altijd en overal beschikbaar is. Als ik wil weten welke kleur een koekoeksei heeft, hoef ik niet, zoals 35 jaar geleden, op de fiets naar de bibliotheek. Ik ontvang foto’s van familie en vrienden vanaf hun vakantieadres. Scheelt me ook weer een avond dia’s kijken. En je kan met een smartphone ook nog bellen. Dit laatste is meteen ook een tip aan mijn dochter...

Correcties/aanvullingen

Nobelprijs wiskunde

In de column Er is niets mis met de man (14/6, p. C16) wordt melding gemaakt van de Nobelprijs voor wiskunde. Die bestaat niet. Wel is er de Fieldsmedaille, die minstens zo prestigieus is.

Haagse invloeden

Bij de rubriek Haagse Invloeden (15/6, p. 10) van Tom-Jan Meeus is de verkeerde illustratie afgedrukt. Hieronder vindt u de juiste.