Brieven

Legale arbortus leidt tot minder misdaad

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Kamagurka vroeg zich al af of we nog wel eieren mogen eten nu in Amerika het anti-abortussentiment weer is opgelaaid en Rebecca Gomperts zegt in een interview (‘Abortus is een instrument om kiezers te mobiliseren’, 8/6) wellicht weer met haar abortusboot te moeten uitvaren om vrouwen in nood te helpen. Tot mijn grote verbazing is de discussie over abortus ook in Nederland weer opgerakeld. En dat terwijl alom bekend is en uitgezocht dat vrouwen een dergelijke zwaarwegende beslissing niet zomaar nemen en hun beslissing altijd is ingegeven door de verwachte toekomst van het kind.

Het deed me denken aan het boek Freakonomics van Levitt en Dubner. Daarin tonen ze met een berg data en modellen aan dat er een duidelijke correlatie bestaat tussen recht op abortus en het criminaliteitscijfer. Sta legale arbortus toe en je misdaadcijfer daalt met 30 procent. Bij vrouwen die een abortus was geweigerd, bleek bijvoorbeeld de kans op een criminele toekomst van hun kind veel hoger. Zelfs als er gecontroleerd werd voor inkomen, leeftijd, opleiding en gezondheid van de moeder. In hun en mijn ogen volkomen logisch, want voor een kind dat niet echt gewild is en in moeilijke omstandigheden moet opgroeien is misdaad een vaak gekozen uitweg. De heropleving van de discussie lijkt dan ook niet zo zeer te gaan over de toekomst van het ongeboren kind als wel over de steeds prominentere positie van de vrouw in de samenleving. Iets waar sommigen het blijkbaar moeilijk mee hebben.


economisch geograaf Universiteit Utrecht