De moeizame weg naar opening van Lelystad Airport

Luchtvaart De nieuwste hobbel voor Lelystad Airport heet stikstof. Opening in april 2020 lijkt onwaarschijnlijk. Zes grote obstakels op een rij.

Luchtfoto van Lelystad Airport, februari 2018. De nieuwe terminal (linksonder) is inmiddels voltooid. De bebouwing boven de baan is het ‘oude’ vliegveld. De weg links is de N302 tussen Lelystad en Harderwijk.
Luchtfoto van Lelystad Airport, februari 2018. De nieuwe terminal (linksonder) is inmiddels voltooid. De bebouwing boven de baan is het ‘oude’ vliegveld. De weg links is de N302 tussen Lelystad en Harderwijk. Foto Getty Images/iStock

Het Lelystad-woord van de week is ‘list’. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) bevestigde woensdag tegenover journalisten dat de recente uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid gevolgen heeft voor Lelystad Airport. Ze zei dat het „niet eenvoudig” zal zijn om de geplande opening van april 2020 te halen. Van Nieuwenhuizen: „Ik weet niet of het echt met een vergunningstraject moet of dat er toch nog een list te verzinnen is.” Haar opmerking leidde tot ophef. Wil de minister met een truc de hoogste bestuursrechter omzeilen? SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben er vragen over gesteld.

Eppo Bruins, Kamerlid voor coalitiepartij ChristenUnie: „Ik zie veel verontwaardiging over dat woord, maar volgens mij was het olijk bedoeld. Mijn generatie denkt aan ‘Tom Poes verzin een list’ van Olivier B. Bommel. Ik geloof niet dat de minister de Raad van State terzijde wil schuiven.” Desgevraagd licht Van Nieuwenhuizen het zo toe: „Ik heb gemeld dat we nu een andere weg moeten bewandelen. Ik heb daarbij aangegeven dat we met iets slims moeten komen, zodat we op een andere manier kunnen zeker stellen dat onze plannen geen negatieve gevolgen voor de natuur hebben en we Nederland wel bereikbaar houden.”

Minder omstreden was een andere opmerking van de minister. „Er is weer een nieuwe hobbel bijgekomen”, constateerde ze gelaten over haar moeilijkste dossier. Gezien de obstakels die nog moeten worden opgeruimd is een derde uitstel van de opening van Lelystad Airport waarschijnlijk, na het uitstel van opening in april 2018 en april 2019. Tegenstanders van de luchthaven hopen op afstel.

1 Stikstofbeleid

Eind mei maakte een uitspraak van de Raad van State een einde aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat programma gaf wegenbouwers en veehouders toestemming voor nieuwe activiteiten voordat de negatieve gevolgen van stikstofuitstoot voor nabijgelegen natuurgebieden bekend waren. Compenserende maatregelen zouden later volgen. Het Nederlandse beleid is in strijd met de Europese natuurwetgeving, oordeelt de Raad van State.

Voor Lelystad Airport, nabij de Oostvaardersplassen en de Veluwe, betekent de uitspraak dat er een nieuwe vergunning moet komen, of dat in ieder geval moet worden aangetoond dat de stikstofemissies door de luchtvaart beperkt zullen blijven. „Alle juristen die er verstand van hebben” zijn er nu mee bezig, aldus Van Nieuwenhuizen. Er komt een ‘crisisstaf’ met mensen van ministeries en provincies. Ook als zij een uitweg weten te vinden, ligt vertraging voor de hand.

2 Verdelingsregel

Cruciaal voor Lelystad Airport is goedkeuring van de zogenoemde verkeersverdelingsregel (VVR) door de Europese Commissie. Hiermee moet worden gegarandeerd dat Lelystad gaat fungeren als overloopluchthaven van Schiphol. Lelystad is vanaf het eerste besluit in 2008 en het Luchthavenbesluit in 2015 uitsluitend bedoeld om (vakantie)vluchten van Schiphol over te nemen, niet om nieuw verkeer mogelijk te maken. De Tweede Kamer wil geen ‘autonome groei’ in Flevoland.

Het ministerie heeft de VVR pas in een laat stadium aan de Europese Commissie voorgelegd. De verdelingsregel ligt gevoelig omdat uitsluiten van luchtvaartmaatschappijen strijdig is met het Europese mededingingsbeleid. Twee voorstellen sneuvelden al, een derde voorstel ligt nu in Brussel. Van Nieuwenhuizen rekende op een snel besluit, maar moest de Kamer onlangs laten weten dat dat niet lukt. Ze hoopt op een besluit vóór de zomer, de Commissie heeft echter formeel tot september de tijd. Luchtvaartmaatschappijen hebben al bezwaar gemaakt, andere lidstaten moeten worden geconsulteerd.

3 Milieurichtlijn

Ook de derde hobbel heeft met Europa te maken en bestaat uit een drieletterige afkorting. En ook de oplossing van deze kwestie vergt veel juridische creativiteit.

De Europese Commissie heeft Nederland in maart in gebreke gesteld voor de manier waarop Nederland de Europese richtlijn voor milieueffectrapportages (MER) doorvoert. Volgens het AD verwijt de Commissie Nederland dat de gevolgen voor het milieu van grote projecten te vroeg worden vastgesteld. Bij Lelystad Airport waren de definitieve vliegroutes nog niet bekend toen het Luchthavenbesluit werd genomen.

De discussie tussen Nederland en de Commissie over uitvoering van de MER-richtlijn is vertrouwelijk. Kamerleden willen er niets over kwijt, maar D66-Kamerlid Jan Paternotte bevestigt dat het Luchthavenbesluit mogelijk opnieuw moet worden genomen. Het definitieve oordeel van de Commissie wordt in oktober verwacht.

4 Bezwaren van bewoners

Begin dit jaar werden burgers en organisaties uitgenodigd om hun visie in te dienen op het gewijzigde Luchthavenbesluit en de milieueffectrapportage voor Lelystad Airport. Er kwamen bijna 10.000 reacties binnen. Het ministerie is nog bezig met de verwerking.

Bewonersgroepen als HoogOverwijssel en Red de Veluwe benutten alle mogelijkheden om de opening te vertragen. Zo ligt er nog een klacht bij de Europese Commissie over het gebrek aan rechtsbescherming. Een procedure tegen het Luchthavenbesluit is niet mogelijk bij de bestuursrechter, dat kan alleen als dure civiele procedure.

Met eigen onderzoeken wijzen de actiegroepen op risico’s die volgens hen worden onderschat (zoals vogelaanvaringen) en baten die worden overschat (zoals de werkgelegenheid). Volgende week komen de samenwerkende actiegroepen met een definitief rapport over de maatschappelijke kosten en baten van Lelystad Airport.

5 Ruzie binnen coalitie

Het slagen van Lelystad Airport hangt niet alleen af van juridische geschillen. Met een scherpe tweedeling in de coalitie is het dossier een politieke tijdbom.

ChristenUnie en D66 zijn stellig in hun afwijzing van autonome groei op Lelystad Airport. CU-Kamerlid Bruins: „Alle berekeningen moeten kloppen, de laagvliegroutes moeten zo snel mogelijk verdwijnen en het kan alleen als overloopluchthaven van Schiphol. Dat zijn onze voorwaarden en daar houden we aan vast.” CU en D66 zitten dicht tegen de vele bewonersgroepen die geluidsoverlast en klimaatschade vrezen aan.

VVD en CDA benadrukken daarentegen het economisch belang: Lelystad levert banen op en biedt Schiphol ruimte om weer een beetje te groeien met economisch relevante routes (naar India in plaats van Spanje). De VVD wil dat Lelystad zo snel mogelijk opengaat, ongeacht de voorwaarden. Als ‘Brussel’ toegang eist voor nieuwe maatschappijen dan moet dat maar.

6 Gebrek aan klanten

De nieuwe terminal is gereed, de start- en landingsbaan is verlengd, de verkeerstoren is verhoogd. Lelystad Airport is klaar om vakantiegangers te ontvangen, maar de luchtvaartmaatschappijen staan niet te popelen. Van de Nederlandse vakantievliegers heeft alleen KLM-dochter Transavia er vertrouwen in. Ryanair-topman Michael O’Leary wil wel naar Lelystad maar is sceptisch over de voortgang.

Onzekerheid over de startdatum maakt het onmogelijk voor maatschappijen om zich goed voor te bereiden op een verhuizing. Zomer- en winterseizoen verschillen sterk in de luchtvaart, zeker voor de maatschappijen die het moeten hebben van vakantievluchten. Als een besluit pas dit najaar valt, is het zomerseizoen van 2020 verloren.

Hoe groot schatten de Kamerleden de kans op opening in 2020? CU-Kamerlid Bruins: „Het is aan de minister om het proces zorgvuldig te doorlopen en aan de maatschappijen om te beoordelen of het haalbaar is.” D66-Kamerlid Paternotte: „Ik weet niet of 2020 nog lukt. De minister zegt dat ze zich zorgen maakt. Dat lijkt me een helder signaal.”