Reportage

Champagne bij FNV na instemming leden met pensioenakkoord

Vakbond Na een duidelijke ja-stem in het referendum stemde ook het ledenparlement van de FNV voor het pensioenakkoord. De opluchting was groot.

Leden van vakbond FNV tijdens de pauze bij Hotel Van der Valk in Apeldoorn, waar het ledenparlement zaterdag een definitief besluit nam over het pensioenakkoord.
Leden van vakbond FNV tijdens de pauze bij Hotel Van der Valk in Apeldoorn, waar het ledenparlement zaterdag een definitief besluit nam over het pensioenakkoord. Foto ANP/Robin Utrecht

Écht spannend was het niet meer, toen FNV-voorzitter Han Busker naar de katheder liep van een uniform perszaaltje in Apeldoorn. Daar maakte hij zaterdagmiddag de uitslag bekend van zowel het ledenreferendum over het pensioenakkoord, als het besluit daarover van het ledenparlement. Vlak daarvoor, om 14.17 uur, had uit de belendende zaal al luid applaus en gefluit geklonken. Daaruit kon worden opgemaakt dat ook het door sommigen als militant bestempelde ledenparlement in grote meerderheid vóór het pensioenakkoord had gestemd.

Vanaf hier gaan we door met het stelsel eerlijker maken

Han Busker FNV-voorzitter

In het online ledenreferendum, dat woensdag begon en zaterdag om 12.00 uur werd afgesloten, liet een groot aantal FNV-leden van zich horen. Van de ruim miljoen stemgerechtigden stemden 375.823 mensen, van wie ruim 75 procent zich positief uitsprak over het pensioenakkoord tussen vakbonden, werkgevers en kabinet. Busker zei blij en trots te zijn. „Maar de stemmen tegen zijn ook duidelijk gehoord”, zei hij. „Vanaf hier gaan we door met het stelsel eerlijker maken.”

Lees ook: Wat het pensioenakkoord voor jou – en de mensen om je heen – betekent

Muisstil

Het ledenparlement kwam op vrijdag en zaterdag bijeen in het Van der Valkhotel in Apeldoorn. Het is een jaarlijkse tweedaagse, waar de 105 afgevaardigden van alle sectoren van FNV vergaderen over allerhande zaken. Maar niet eerder stond er zoveel op het spel. Om 14.00 uur ’s middags kreeg het parlement te horen wat de uitslag van het referendum was, om op basis daarvan de eigen stem te bepalen. De stem van het parlement was bindend.

„De spanning was de afgelopen twee dagen om te snijden”, zegt Arie de Graaf van de Algemene Onderwijsbond, die het resultaat „fantastisch” noemt. „En het was muis- en muisstil toen de uitslag van het referendum aan ons werd gepresenteerd”, zegt de Graaf, voor wie het een opluchting was. „Ik heb ook als individu voorgestemd, en zou ook namens mijn achterban voorstemmen. Maar ik had het een stuk moeilijker gevonden als dat referendum niet zo overtuigend was geweest.”

Ook Nelly van de Kar, ledenparlementariër namens FNV Mooi, is opgelucht. „Het was een explosie toen duidelijk werd dat er zoveel mensen voor hadden gestemd. Maar het is ook dubbel: je zit daar voor het grote geheel, maar ook voor de belangen van je eigen achterban. Die vallen niet altijd samen.”

Toch had ook zij al vooraf bepaald dat ze haar goedkeuring zou geven aan het akkoord. „Dit is een begin, vanaf hier kunnen we verder. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Daar moeten we nu mee beginnen.”

Koude douche

Toch stemden er ook mensen, ondanks die duidelijke referendumuitslag, tegen het akkoord. Jos Felen, plaatsvervangend parlementslid van FNV publiek belang, had zo iemand kunnen zijn – maar de plaatsvervangers hebben geen stemrecht. „Voor mij was het een koude douche, want mijn eigen parlementariër stemde voor”, zegt hij. „Maar ik sta wel voor die groep voor wie dit akkoord simpelweg niet goed genoeg is. En dat is toch ook 25 procent.”

Niels Peters, ledenparlementariër namens de sector dienst, en in het bijzonder de sector flex, stemde als persoon in het referendum tegen, maar gaf uiteindelijk als parlementslid zijn voorstem aan het akkoord. „Zo’n duidelijk meerderheid moet je respecteren”, zegt hij. „Wij hebben een verantwoordelijkheid als parlement en de keuze van de meerderheid kun je dan niet naast je neerleggen.” Of hij de uitslag desondanks gaat vieren? „Nee”, zegt Peters gedecideerd, maar vrolijk. „Ik ga aan de slag.”

Luister hier de podcast Haagse Zaken over de pensioenen

In een zaaltje aan de achterkant van het gebouw wordt gejoeld en gejuicht. Het is het personeel van FNV, de mensen die zich hebben ingespannen om het pensioenakkoord mogelijk te maken. Er wordt champagne geschonken, mensen wachten op voorzitter Busker, die onder luid applaus wordt ontvangen.

Dan wordt het handjevol aanwezige journalisten met zachte hand naar buiten gedirigeerd. „Wij zijn enorm aan het juichen. Maar niet iedereen heeft voor gestemd”, zegt een van de organisatoren op fluistertoon. En dan gaan de deuren van het zaaltje dicht.