Brieven

Brieven

Erik Scherder constateert in zijn artikel Laat kinderen springend sommen maken (12/6) dat Nederlandse kinderen Europees kampioen stilzitten zijn en stelt voor dat schoolkinderen vanaf nu rekensommen „huppelend naast het tafeltje oplossen” of taalles krijgen terwijl ze „op een bepaald ritme lopen of dansen”. Naast de belasting voor leraren (weer moeten ze het anders doen, weer moeten ze zichzelf een nieuwe methode aanleren) en afwezigheid van evidentie dat huppelend, lopend en dansend leren de cognitieve ontwikkeling stimuleert, vragen we ons het volgende af: wil professor Scherder kinderen ook tafels laten opdreunen terwijl ze fruit en groenten eten? Dat is immers toch ook gezond? Opvallend genoeg (omdat het niet genoemd wordt) vermeldt het rapport waar Scherder uit put ook dat Nederland al in de Europese top staat qua sport- en andere fysieke activiteiten. Alleen Zweden, Denemarken en Finland scoren beter dan wij, staat in het rapport Nederland Europees kampioen zitten! We bewegen dus al behoorlijk veel. Ons advies aan ouders: haal kinderen achter hun beeldschermen vandaan en stuur ze naar buiten, maar laat leraren gewoon lesgeven.


universitair hoofddocent psychologische functieleer, UU.
hoogleraar cognitieve psychologie, UU.