Minister Wiebes

‘Snelle sluiting kolencentrales is riskant’

Het versneld sluiten van drie kolencentrales om klimaatdoelen te halen, brengt mogelijk risico’s met zich mee voor de levering van stroom. Dat heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) woensdag schriftelijk geantwoord op Kamervragen.

Vorige maand stelden onderzoekers van bureau CE Delft dat het haalbaar is om nog drie extra kolencentrales te sluiten. De sluiting kan worden gecompenseerd door heropening van buiten gebruik gestelde gascentrales. Volgens Wiebes is dit te optimistisch; mogelijk duurt het twee jaar voordat de gascentrales volledig operationeel zijn.

Met het sluiten van de kolencentrales daalt de CO2-uitstoot van Nederland met 9 megaton. Daarmee kan het kabinet waarschijnlijk aan het Urgenda-vonnis voldoen. In 2020 moet de CO2-uitstoot 25 procent minder zijn dan in 1990.

Wiebes wijst erop dat de CO2-reductie die wordt bereikt door kolencentrales in Nederland te sluiten grotendeels teniet wordt gedaan door extra uitstoot in het buitenland. Volgens de minister is dit effect kleiner als ervoor wordt gekozen om de centrales later te sluiten.

Over de financiële gevolgen van het vroegtijdig sluiten van de centrales laat Wiebes zich niet concreet uit. Hij schrijft dat inkomstenderving voor de eigenaren (door CE Delft geraamd op 2 miljard euro) ‘mogelijk’ deel uitmaakt van de kosten, maar dat er ook andere kosten kunnen zijn, zoals voor het afvloeien van personeel. Door strengere klimaatwetgeving en stijging van de Europese CO2-prijs staat de winstgevendheid van kolencentrales echter al onder druk. (NRC)