Druk op Slob om flexibele schooltijden toe te staan

Basisscholen Meer scholen willen van vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek af. En ze krijgen steeds meer steun uit de Tweede Kamer.

Arie Slob bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad.
Arie Slob bij aankomst op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Foto Lex van Lieshout / ANP

De Tweede Kamer voert de druk op minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) op om ruimere schooltijden voor basisscholen mogelijk te maken. In een debat donderdag, aangevraagd door D66, CDA en VVD, dienden de SGP en VVD hiertoe moties in, waarover dinsdag wordt gestemd. Eerder stelden GroenLinks, SP, PvdA en SGP al kritische vragen over het besluit van Slob om een experiment met flexibele schooltijden te beëindigen.

Dit experiment houdt in dat deelnemende scholen mogen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties, waaronder de zomervakantie, en de verplichte vijfdaagse schoolweek. Toen het experiment in 2011 van start ging, deden elf scholen mee, nu nog acht. Zij moeten vanaf schooljaar 2020/2021 weer aan de wet voldoen. Sommige vrezen voor hun voortbestaan, omdat hun concept op flexibele tijden is gebaseerd.

Slob besloot onlangs een streep door het experiment te trekken vanwege een rapport van de Onderwijsinspectie, waarin staat dat er „flinke risico’s zijn verbonden aan het flexibiliseren van de onderwijstijd”. Zes deelnemende scholen kampten met ernstige kwaliteitsproblemen. „Op basis van de resultaten van het experiment vind ik het te vergaande flexibilisering om de regeling schoolvakanties volledig vrij te geven en het bestaan van de vierdaagse schoolweek mogelijk te maken”, schreef Slob vorige week als antwoord op Kamervragen. Volgens de minister biedt de huidige wet basisscholen al meer mogelijkheden dan zij benutten. Zo ligt niet vast wanneer een schooldag moet beginnen of eindigen.

Wensen van ouders

De Kamer sprak zich eerder ook uit tegen een vierdaagse schoolweek, maar dat was in het kader van het lerarentekort. Verschillende partijen voelen wél voor het argument dat ruimere schooltijden tegemoet komen aan wensen van ouders, die werk en zorg dan beter kunnen combineren, en leerlingen. Scholen met ruime schooltijden zijn bijvoorbeeld geliefd bij leerlingen die zorg nodig hebben of chronisch ziek zijn.

Lees ook: Als kinderen langer vakantie hebben dan hun ouders

Marcel Poppink is bestuurder bij stichting Consent, waaronder basisschool La Res uit Enschede valt. Het stopzetten van het experiment betekent dat deze school met de zomerschool moet stoppen, vertelt hij. Die is bedoeld voor leerlingen die een achterstand dreigen op te lopen in de leerstof, en leerlingen die niet op vakantie gaan. „Daarnaast kunnen ouders niet meer flexibel vakanties opnemen, buiten de toetsweken om.”

Poppink hoopt dat de wet zo wordt aangepast dat scholen flexibele schooltijden mogen hanteren mits ze aan voorwaarden voldoen die de Inspectie heeft geformuleerd, zoals een stabiele basiskwaliteit. „Naar onze mening is dat geen ernstige wetswijziging maar een kleine toevoeging.” Ook de PO-Raad, de vereniging van basisschoolbesturen, pleit daarvoor.