Brieven

Brieven

Mount Everest

Laat de berg met rust

De Mount Everest is volgens klimmer Wilco Dekker de moedergodin der aarde (Vanaf de Everest-top zag ik 900 man, 7/6). Die verdient respect. Als nou eens alle klimmers, onervaren en ervaren, en dus ook Wilco Dekker, van een afstandje van deze moedergodin zouden genieten, dan hoeft de Mount Everest niet in een tweede Kalverstraat te veranderen. Hij draagt zelf net zo goed bij aan de files en de vervuiling. Onze lichamen zijn niet gemaakt om zulke toppen te beklimmen. Laat de Mount Everest met rust en ontdek het goddelijke in jezelf. Daar kan geen Mount Everest tegenop.”

Mount everest (2)

Zuurstof als doping

Wilco Dekker vraagt zich af wat de vrouw die voor hem op de Mount Everest loopt daar te zoeken heeft. Die vraag mag hij ook zichzelf stellen. Waarom impliceert hij meer recht te hebben daar te zijn dan anderen? Om de toestroom terug te brengen, zou het gebruik van zuurstof verboden kunnen worden. Extra zuurstof is een vorm van doping, vergelijkbaar met het gebruik van elektrische ondersteuning op een fiets. Maar het zal niet ingevoerd worden; de industrie levert veel geld op. Dekker doet me denken aan de mop van de man die te laat op zijn werk komt en zijn baas opbelt met de mededeling: „I’m stuck in traffic”. Het antwoord van de baas: „You are traffic”. Dekker lijkt me onderdeel van het probleem.

Pensioenakkoord

Alles op bordje FNV

Het verbaast me dat ik in vele reacties op het pensioenakkoord lees dat de FNV-leden voor het akkoord moeten stemmen, omdat ze bij een afwijzing alle verslechteringen aan zichzelf te wijten zouden hebben. Zij hadden dat kunnen voorkomen, is de retoriek dan. Wat een onzin. Wordt de FNV nu verantwoordelijk gemaakt voor het regeringsbeleid? En is er anders geen weg terug meer?

Deze manier van denken lijkt de verantwoordelijkheid van de regering compleet over het hoofd te zien. Als de politiek het laat gebeuren dat mensen in zware beroepen zich (bijna) kapot moeten werken, dat pensioenen gekort én nu al niet geïndexeerd moeten worden, dan moet de politiek daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Het lijkt mij ongepast om dit allemaal op het bordje van de FNV te schuiven. De FNV is niet verantwoordelijk voor het regeringsbeleid. De regering wordt gekozen door ‘het volk’, dus: uiteindelijk hebben we het aan onszelf te wijten.

lid FNV ledenparlement

Vlaamse verkiezingen

Armoede aanpakken

Maarten Boudry zou zich als filosoof beter bezig houden met de oorzaken van migratie: armoede, klimaatverandering en al dan niet door "het Westen" gesteunde corrupte gewelddadige regimes in door klimaatverandering geteisterde landen (Hoe je radicaal-rechtse partijen klein krijgt, 8/6). Maatregelen tegen migratie helpen niks als je die andere problemen niet ook aanpakt. Dat is het werkelijke probleem. Verder is in België stemmen verplicht, dat verklaart ook een deel van de extreem-rechtse kanalisering van rancune.


via nrc.nl

Abortus

Vriendelijke underdog?

NRC is als een moedereend, die andere media als kuikentjes voorttrekt en hun leert hoe journalistiek te bedrijven; een hoogstaande krant die feiten objectief probeert weer te geven. Maar ik vrees dat de moedereend de verkeerde richting insloeg in het artikel Hoe Amerikaanse staten hapjes nemen uit het recht op abortus (11/6). Dit artikel is subjectief. Ten eerste laat het alleen voorstanders van abortus aan het woord. Een tweede probleem: standpunten worden geframed; de pro-choice is de vriendelijke underdog, de pro-life zijn de agressieve demonstranten tegen abortus, tegen de vrije wil, tegen alles. Hopelijk verwordt NRC niet zelf tot een kuiken, want dan moet een ander de voortrekkersrol overnemen. Als kwaliteitskrant beïnvloed je lezers snel, dus het is zaak dat de moedereend in de goede, objectieve richting blijft varen.