Opinie

Villa

Een vriendelijke oude dame vraagt me of ik hier bekend ben. Ze laat me een briefje zien, waarop in een keurig ouderwets handschrift ‘Villa Mony’ en een adres geschreven staan. De naam zegt me niets, het adres is dat van de straat waarin we ons bevinden. „Het is iets met muziekuitvoeringen en zo.” Het kwartje valt. Ik draai me om en wijs haar op de gevel van het gebouw achter ons, waar twee banieren aan hangen met in koeienletters Philharmonie erop.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl