Geen berisping NPO-baas Frans Klein wegens Thaise restaurants

Nevenfuncties De Commissie Integriteit onderzocht televisiedirecteur Frans Klein na NRC-berichten over zijn zakelijke belangen in Thaise horeca en een Engelse brievenbusfirma.

Directeur Televisie Frans Klein spreekt op de najaarspresentatie van de NPO.
Directeur Televisie Frans Klein spreekt op de najaarspresentatie van de NPO. Foto Koen van Weel / ANP

Televisiedirecteur Frans Klein heeft bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en bij zijn voormalige werkgever VARA gemeld dat hij zakelijk betrokken was bij twee Thaise restaurants. NPO en VARA hebben vervolgens de gedragscode van de publieke omroep „adequaat toegepast”.

Lees ook: De Servische stroman van televisiedirecteur Frans Klein

Dat concludeert de Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO). De commissie, die toezicht houdt op het naleven van de governancecode in Hilversum, vindt het mede-eigenaarschap van restaurants niet strijdig met het belang van de mediaorganisatie.

De CIPO vroeg opheldering aan beide omroepen na een bericht in NRC over Frans Klein. Daarin stond dat hij als mediadirecteur van de VARA en later als directeur televisie van de NPO verzweeg dat hij een bestuursfunctie had bij een Engelse brievenbusfirma waarvan de aandeelhouder achter een trust schuilging. Daarmee handelde Klein in strijd met het compliancebeleid en de gedragscode van de NPO.

Volgens de regels had Klein ál zijn nevenfuncties moeten opgeven. Hij meldde bij de VARA en de NPO echter alleen dat hij mede-eigenaar was van de restaurants. Daarmee overtrad hij de NPO-complianceregels. Die luiden: „Alle medewerkers van de NPO-organisatie doen opgave van al hun nevenfuncties en actualiseren deze opgave ook jaarlijks.” In de NPO-gedragscode staat: „Een medewerker die een nevenfunctie wil vervullen anders dan uit hoofde van zijn werkzaamheden, bespreekt dit voornemen binnen de media-instelling.” De nevenfunctie bij de brievenbusfirma besprak Klein niet met de NPO.

CIPO gaat hier niet op in. De commissie lijkt het met het NPO-bestuur eens te zijn dat het voldoende was dat Klein alleen zijn nevenfunctie bij de restaurants vermeldde. CIPO was niet bereikbaar voor commentaar.

Beluister: De podcast van NRC over de brievenbusfirma van Frans Klein

Eten in eigen restaurant

CIPO keek ook hoe door de VARA in 2012 betaalde kosten voor het 25-jarig jubileum van Frans Klein, georganiseerd in zijn eigen restaurant, zich tot de toenmalige gedragscode verhouden. „Uit informatie van BNNVARA blijkt dat niet hijzelf, maar zijn medebestuurders het besluit namen het jubileum in dat restaurant te vieren”, schrijft CIPO in een persverklaring.

Volgens CIPO is daarmee de code gevolgd die zegt dat een medewerker die banden heeft met de aanbieder van diensten zich onthoudt van besluitvorming over een opdracht. CIPO: „Om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden vindt CIPO dat het achteraf bezien beter zou zijn geweest het jubileum in een andere gelegenheid te organiseren.”