Brieven

Brieven

Wie iets letterlijk overneemt uit andermans geschrift(en) zet er aanhalingstekens omheen en vermeldt de bron. Je weet dan wie er aan het woord is. Dat is van oudsher een erecode voor iedere auteur, binnen en buiten de wetenschap. Daar heb je geen formele reglementering voor nodig. De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 2004 schept helderheid, maar maakt het ook mogelijk om je te verschuilen achter het ontbreken ervan in eerdere jaren. Dymph van den Boom doet dat (NRC, 4/6) en integriteitsdeskundige Kees Schuyt valt haar bij (NRC, 8/6). Diezelfde Schuyt citeerde in 2012 instemmend C.S. Lewis: Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Wie iets als eigen werk naar buiten brengt, moet in de spiegel kunnen kijken zonder de blik te hoeven afwenden. Dat geldt voor wetenschappelijke publicaties, maar evenzeer voor rectorale openingsredes. Die vormen het visitekaartje van de universiteit. Toehoorders mogen erop vertrouwen dat een rector, als hoeder van de academische waardigheid en waarachtigheid, ook echt de auctor intellectualis is van zijn of haar betoog. Van den Boom heeft dat vertrouwen geschonden. Dat is beschamend, los van de vraag of het tegen deze of gene formele regel is.


wetenschapshistoricus en auteur van De publicatiefabriek. Over de betekenis van de affaire-Stapel
.