Amsterdam mag windmolens bouwen van nieuw provinciebestuur

Na een jarenlange blokkade mag de gemeente eindelijk nieuwe windmolenparken gaan bouwen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur van Noord-Holland.

Windmolen bij een tankterminal in Westpoort. Met het nieuwe provinciebestuur krijgt Amsterdam meer ruimte en mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens.
Windmolen bij een tankterminal in Westpoort. Met het nieuwe provinciebestuur krijgt Amsterdam meer ruimte en mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens. Foto Koen van Weel/ANP XTRA

De gemeente Amsterdam mag op grote schaal windmolenparken gaan aanleggen. De provincie Noord-Holland maakt een einde aan het restrictieve beleid voor windturbines, dat ervoor zorgde dat de stad jarenlang geen vergunning kreeg voor windmolenparken, onder meer in het Westelijk Havengebied.

Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur van Noord-Holland, dat woensdag in Haarlem werd gepresenteerd. Een ander opvallend punt uit het akkoord is de wens om de Amsterdamse Noord/Zuidlijn zowel naar het zuiden (Schiphol, Hoofddorp) als het noorden (Zaanstad, Purmerend) door te trekken.

Lees ook: Kerncentrale dicht? De provincie gaat het regelen

Na tweeënhalve maand onderhandelen krijgt Noord-Holland een brede coalitie van VVD, GroenLinks, D66 en PvdA. Het bestuursakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ bestaat uit afspraken op hoofdlijnen. „Geen dik en dichtgetimmerd verhaal”, aldus de onderhandelaars bij de presentatie.

Van nee, tenzij naar ja, mits

Het vorige provinciebestuur botste herhaaldelijk met Amsterdam, vooral over windmolens en woningbouw. Die twee twistpunten hebben de partijen proberen op te lossen door een knip aan te brengen tussen Amsterdam en de rest van de provincie. Voor windmolens blijft buiten Amsterdam – waar de weerstand groot is – het oude ‘nee, tenzij’-beleid van kracht. In Metropool Regio Amsterdam (MRA) geldt voortaan ‘ja, mits’. „De verschillen in de provincie zijn te groot voor één windmolenbeleid”, aldus D66-fractievoorzitter Ilse Zaal bij de presentatie. Het Amsterdamse stadsbestuur heeft verheugd gereageerd op de plannen van de provincie.

Ook op het gebied van woningbouw komen er verschillende maatstaven voor Amsterdam en de rest van de provincie. De hoofdstad wil de komende jaren honderdduizenden nieuwe woningen bouwen om de verwachte bevolkingsgroei op te vangen – onder meer met de nieuwe wijk Haven-Stad. Die ruimte krijgt Amsterdam van de provincie, maar het moet wel binnen de stadsgrenzen. Buiten Amsterdam krijgen gemeenten wel de mogelijkheid om in landelijk gebied te gaan bouwen, zij het onder strenge voorwaarden.

Ook op het gebied van openbaar vervoer vormt het akkoord een steuntje in de rug voor Amsterdam. Het nieuwe provinciebestuur wil graag dat de Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken naar Schiphol en Hoofddorp. De Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer, PvdA) lobbyt hiervoor sinds enige tijd in Den Haag. Wel wil Noord-Holland dat de Noord/Zuidlijn ook vanuit Amsterdam Noord wordt doorgetrokken, naar Zaanstad en Purmerend – een plan waarvoor de gemeente Amsterdam op dit moment geen interesse heeft.

Groei Schiphol ‘in balans’

Schiphol mag van het nieuwe provinciebestuur blijven groeien, mits „gematigd en in balans met de leefomgeving binnen de gemaakte afspraken”. Een voorwaarde voor deze groei zijn „stillere en schonere vliegtuigen” en „substantieel minder nachtvluchten”, maar onduidelijk is hoe de provincie dit gaat afdwingen bij het Rijk, dat voor 90 procent aandeelhouder is van Schiphol. Dit is een gevoelige concessie voor GroenLinks, de grootste partij in de coalitie. In de campagne had lijsttrekker Zita Pels gepleit voor een groeistop voor de nationale luchthaven.

Een ander gevoelig punt in de afgelopen jaren was de geplande verbinding tussen de A8 en A9 bij Krommenie-Assendelft. Die gaat er komen, als het aan het nieuwe provinciebestuur ligt – bij voorkeur met een verdiept tracé of een tunnel. Op die manier wil de provincie voorkomen de Stelling van Amsterdam geschrapt wordt van de Unesco Werelderfgoedlijst.

Het nieuwe provinciebestuur gaat verder de gemeente Amsterdam meer helpen met het spreiden van toeristen en expats. De provinciale opcenten en motorrijtuigenbelasting worden niet verhoogd. Ook staakt de nieuwe coalitie het verzet tegen een brug over het IJ in Amsterdam: onder het mom van ‘hoofdlijnen’ onthoudt het provinciebestuur zich vanaf nu van een oordeel. „We gaan graag het gesprek aan met de gemeente Amsterdam”, aldus Zita Pels (GroenLinks).

Het nieuwe college krijgt zes gedeputeerden. GroenLinks draagt Zita Pels (financiën, havens) en Edward Stigter (duurzame energie, klimaat) voor. De VVD krijgt Cees Loggen (ruimtelijke ontwikkeling, wonen) en Esther Rommel (natuur). Voor de PvdA en D66 treden Adnan Tekin (mobiliteit, Schiphol) en Jack van der Hoek (economie, landbouw) aan.

De grootste partij in de Staten van Noord Holland, Forum voor Democratie, blijft buiten het provinciebestuur.