‘Green Deal’ moet scheepvaart schoner maken

In 2050 moet de binnenvaartsector in Nederland klimaatneutraal zijn. Het kabinet maakt 5 miljoen euro vrij voor onderzoek naar nieuwe technieken voor verduurzaming.

Met de Green Deal willen de overheid en de scheepvaartsector de binnen- en zeevaart schoner maken.
Met de Green Deal willen de overheid en de scheepvaartsector de binnen- en zeevaart schoner maken. Foto Getty Images

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft een akkoord gesloten met de scheepvaartsector om de binnen- en zeevaart schoner te maken. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag. Door de zogeheten Green Deal moet de uitstoot van schadelijke stoffen en de CO2-uitstoot van de binnen- en zeevaart de komende jaren worden teruggedrongen.

Tot de andere partijen in het akkoord behoren onder anderen provincies, havens, maritieme brancheorganisaties en vervoerders. Doel is onder meer dat de CO2-uitstoot van de binnenvaart in 2030 met 40 procent is afgenomen. In 2050 moet die sector zelfs volledig klimaatneutraal zijn. Voor de zeevaart wordt ingezet op een vermindering van 70 procent van de uitstoot van koolstofdioxide in 2050.

Lees ook: Het klimaat eist schonere schepen

5 miljoen euro

In het akkoord wordt onder meer gesproken over brandstofbesparing, het gebruik van biobrandstof en kortere wachttijden bij sluizen. Ook wordt er door het kabinet 5 miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek naar nieuwe technieken voor verduurzaming van de zeevaart.

De plannen komen grotendeels overeen met een internationaal akkoord dat vorig jaar door de 173 landen van de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties werd gesloten. De scheepvaart en de luchtvaart zijn de enige twee sectoren die geen onderdeel uitmaken van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015.